Sąd Obwodowy w Tarnowskich Górach

Sygnatura
12/1995/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Prezydialny: organizacja i administracja z lat 1939-1944, sygn. 1-4

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Tarnowskich Górach podlegał Sądowi Okręgowemu w Bytomiu i obejmował swą działalnością teren powiatu tarnogórskiego. Sąd rozstrzygał sprawy cywilne, początkowo tylko nieprocesowe, z karnych tylko sprawy przekazane przez sądy specjalne, które na terenach włączonych do Rzeszy były właściwymi instancjami dla spraw karnych. Do obowiązków sądów powiatowych należało również egzekwowanie własnych wyroków. Wyroki przedwojennych sądów polskich egzekwowała prokuratura. Przy Sądzie Powiatowym znajdowały się księgi wieczyste. Sądy okupacyjne przejęły również akta polskich notariuszy. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. H. Bogdanow, Tarnowskie Góry 1968]

Daty skrajne:

[1899] 1939-1945 [1949]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1899-1939, 1939-1945, 1945-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Tarnowitz

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

2568

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.83

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.08

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak nr 1 - 2560 j.
spis roboczy Tak nr 2 - 4 j.
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 4 j.

KM 5.03.1969, 0014-1