Narodowy Bank Polski Oddział w Hrubieszowie

Sygnatura
36/164/0
Daty skrajne
1951-1969
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

przekazanie agend bankowych z lat 1953, 1956-1961 (sygn. 1-3); akta i dokumenty dotyczące historii, organizacji i zakresu działania z lat 1962-1963 (sygn. 4-5); preliminarz etatów osobowych i grup dla GKS z lat 1952-1956 (sygn. 6); bilanse roczne z lat 1951-1952, 1954-1964 (sygn. 7-19); preliminarze budżetowe, roczne plany kosztów z lat 1958-1962 (sygn. 20); kredytowanie handlu i inwestycji z lat 1961-1963 (sygn. 21); oddziałowy plan kredytowania na 1959 rok, z lat 1959-1960 (sygn. 22); planowanie inwestycji, plany rzeczowo-finansowe z lat 1959-1962 (sygn. 23-24); umorzenia zadłużeń rolników z lat 1954-1957 (sygn. 25); sprawozdania roczne - gospodarka uspołeczniona z lat 1956-1961 (sygn. 26); sprawozdania roczne z zakresu analizy działalności za 1961 rok z 1962 r. (sygn. 27); roczne plany techniczno-ekonomiczne na 1968 rok - inwestycje z lat 1967-1968 (sygn. 28); roczne sprawozdania finansowe za 1968 rok z lat 1967-1968 (sygn. 29); roczne plany techniczno-ekonomiczne na 1968 rok. Roczne sprawozdania finansowe za 1968 rok z lat 1967-1969 (sygn. 30); roczne plany techniczno-ekonomiczne na 1968 r., roczne sprawozdania finansowe, akta przedsiębiorstw: Cukrownia Strzyżów, Cukrownia Werbkowice z lat 1968-1969 (sygn. 31)

Dzieje twórcy:

Narodowy Bank Polski Oddział w Hrubieszowie został utworzony w 1945 r. Siedziba Banku mieściła się w Hrubieszowie, przy ulicy Świerczewskiego 1. Status prawny – instytucja finansowa, bank. „Narodowy Bank Polski był centralnym bankiem państwowym powołanym do regulowania obiegu pieniężnego i kredytu oraz przeprowadzania rozrachunku pieniężnego w obrotach krajowych i zagranicznych”. Na mocy zarządzeń Ministra Finansów NBP przejął od Banku Rolnego „agendy oraz aktywa i pasywa w zakresie finansowania i kontroli finansowej wszystkich przedsiębiorstw, instytucji i zakładów podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego”.

Daty skrajne:

1951-1969

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1964, 1967-1969.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

31

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.28

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.28

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak