Bank Rolny Oddział Powiatowy w Hrubieszowie

Sygnatura
36/166/0
Daty skrajne
[1945-] 1949-1975
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólny: zarządzenia i okólniki z lat 1949-1953 (sygn. 1-3, 39-40); statut funduszu emerytalnego z 1949 r. (sygn. 38); zarządzenia i instrukcje z lat 1948-1952 (sygn. 41-45); korespondencja z lat 1948-1953 (sygn. 46-61); sprawy skarg i zażaleń z 1952 r. (sygn. 62); sprawy Ligi Morskiej z lat 1949-1950 (sygn. 63); współzawodnictwo pracy, zebrania, konferencje z lat 1950-1953 (sygn. 64); gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" - Bełz, Białopole, Chorobrów, Dołhobyczów, Dubienka, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Krystynopol, Miączyn, Mieniany, Miętkie, Mołodiatycze, Moniatycze, Uchanie, Waręż, Werbkowice z lat 1947-1951 (sygn. 65-88); Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Hrubieszowie z 1949 r. (sygn. 76); kasa spółdzielcza w Moniatyczach z lat 1946-1947 (sygn. 85); spółdzielnie mleczarskie - Bełz, Horodło, Mołodiatycze, Uchanie, Werbkowice z lat 1949-1950 (sygn. 89-93); banki spółdzielcze - Bełz, Hrubieszów z 1949 r. (sygn. 94-95); wykazy ewidencyjne zatrudnionych pracowników z 1951 r. (sygn. 135); akta personalne pracowników z 1953 r. (sygn. 136); ewidencja akt Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Hrubieszowie - spisy zdawczo-odbiorcze (sygn. 161); Referat Sprawozdawczy: sprawozdania (miesięczne opisowe, roczne, z działalności, spółdzielni) z lat 1946-1952 (sygn. 96-101); Referat Operacyjny: preliminarze i sprawozdania państwowych ośrodków maszynowych z lat 1949-1950 (sygn. 102-103); preliminarze i sprawozdania - nadleśnictwa państwowe z 1950 r. (sygn. 104-105); plany bilansowe spółdzielni z 1950 r. (sygn. 106); bilanse z lat 1949-1951 (sygn. 107-113); preliminarze i sprawozdania - Tartak Państwowy Werbkowice z 1950 r. (sygn. 114); preliminarz budżetowy z 1951 r. (sygn. 115); plany finansowe z 1950 r. (sygn. 116-119); sprawozdania kredytowe Kas Stefczyka z 1949 r. (sygn. 120); sprawozdania finansowe z lat 1950-1951, 1953 (sygn. 121-124); księgi kasowe z lat 1949-1950 (sygn. 125-128); spółdzielnie produkcyjne z 1952 r. (sygn. 129); oddłużanie wsi z lat 1952-1953 (sygn. 130-131); kredyt budowlany wiejski z 1949 r. (sygn. 133); protokoły posiedzeń Komisji Kredytowej z 1950 r. (sygn. 134); sprawozdania miesięczne z działalności kredytowej banków spółdzielczych powiatu hrubieszowskiego, sprawozdania statystyczne ES-4 oraz opisowe - kredyty ludności wiejskiej oraz z zakresu gospodarki chłopskiej, programy pomocy kredytowej Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Hrubieszowie, bilanse netto - inwentarze długoterminowych kredytów inwestycyjnych bilanse i sprawozdania finansowe Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Hrubieszowie z lat 1955-1975 (sygn. 137-161)

Dzieje twórcy:

Bank Rolny Oddział Powiatowy w Hrubieszowie powstał w 1949 r. W 1975 r. przeprowadzona została reorganizacja, w wyniku której został zlikwidowany. Siedziba Banku mieściła się w Hrubieszowie, ulica Roli-Żymierskiego 1 (1949 r.). Status prawny – instytucja finansowa, bank. Podstawowym zadaniem banku było kredytowanie oraz kontrolowanie pod względem finansowym inwestycji i produkcji w gospodarce rolnej, leśnej, zarówno państwowej, jak prywatnej, spółdzielczej, oraz w przemyśle drzewnym.

Daty skrajne:

[1945-] 1949-1975

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

162

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

162

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.05

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak