Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Chrzanowie

Sygnatura
12/2694/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzeń, z roku 1902, sygn. 1 Księgi małżeństw, z lat 1883-1905, sygn. 2-13 Księgi zgonów, z lat 1882-1903, sygn. 14-21 Skorowidze alfabetyczne, z lat 1882-1905, sygn. 22 Spis zdawczo-odbiorczy: Księga urodzeń z 1907 roku, sygn. 23 Księgi małżeństw z lat 1907-1910, 1912-1916, 1918-1921, 1928-1930, sygn. 24-39 Księgi zgonów z lat 1907, 1909-1911, 1913-1914, 1918, 1920-1921, 1929, sygn. 40-48 Skorowidz do księgi urodzeń z roku 1907, sygn. 49 Skorowidze do ksiąg małżeństw z lat 1907-1910, 1912-1916, 1918-1921, 1928-1930, sygn. 50-64 Skorowidze do ksiąg zgonów z lat 1907, 1909-1911, 1913-1914, 1918, 1920-1921, 1929, sygn. 65-73

Dzieje twórcy:

Obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych dla ludności wyznania mojżeszowego wprowadzono w Galicji około 1784 roku i spoczywał on na urzędzie rabina. Patent tolerancyjny cesarza Józefa II z 7 maja 1789 roku podzielił ludność żydowską Galicji na 141 gmin wyznaniowych, których liczba ulegała ciągłej zmianie. W końcu XIX wieku w Galicji było około 160 gmin żydowskich w ramach których prowadzono księgi metrykalne. [na podstawie notatki informacyjnej oprac. A. Dudek, Katowice 2009]

Daty skrajne:

1882-1930

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1882-1905, 1907-1916, 1918-1921, 1928-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

73

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-22
spis zdawczo-odbiorczy Nie sygn. 23-73

KM 27.04.2009, 0010-2/09