Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (Kasy Stefczyka) powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/170/0
Daty skrajne
1900-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

170/1 Kasa Stefczyka w Kumowie księga udziałów i pożyczek z lat 1937-1950 (sygn. 1) 170/2 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Pawłowie księga pożyczek z lat 1938-1942 (sygn. 1); księga wkładek oszczędnościowych z lat 1928-1941 (sygn. 2-4); wypisy z ksiąg hipotecznych z lat 1903-1909, 1913 (sygn. 5-6) 170/3 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Rejowcu księga rozchodów i przychodów z 1913 (sygn. 1); dzienniki główna z lat 1925-1933, 1935-1948 (sygn. 2-7); zbiór przepisów oraz instrukcja szczegółowa do przerachowania wierzytelności i zobowiązań przedwojennych gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych z 1926 r. (sygn. 8) 170/4 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Siedliszczu księga protokołów zarządu z lat 1931-1944 (sygn. 1); akta oraz sprawy kasy, bilanse z lat 1906-1918 (sygn. 2-5, 22-23, 29, 48-55, 61); korespondencja z lat 1914-1939, 1941 (sygn. 6-17); deklaracje członków z lat 1906-1909, 1930-1941, 1946-1950 (sygn. 19-21); księga kosztów administracyjnych z 1930 r. (sygn. 25); księga kasowa z lat 1940-1949 (sygn. 26-27); dziennik główna z lat 1930-1933 (sygn. 28); zgłoszenia na pożyczkę z lat 1930, 1935 (sygn. 30-31); księgi pożyczek z lat 1935-1939 (sygn. 32-35); inwentarz pożyczek z 1923 r. (sygn. 36); skorowidz pożyczkobiorców, bez daty (sygn. 37); terminatki z lat 1928-1929, 1937 (sygn. 38-39); rejestry wkładów z lat 1918-1919, 1921, 1923 (sygn. 40-41); księgi inkaso z lat 1928, 1931-1932 (sygn. 43-48); bilanse z 1918 r. (sygn. 56-57 ); sprawozdania kasowe oraz budżety z lat 1935-1944 (sygn. 58); akta sądowe z lat 1928-1939 (sygn. 59-60) 170/5 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Wojsławicach księgi protokołów z lat 1909-1911 (sygn. 1); księga protokołów walnych zgromadzeń z lat 1925-1927 (sygn. 2); księga protokołów rady nadzorczej z lat 1925-1930, 1934-1948 (sygn. 3-5); protokoły zarządu z lat 1931-1932 (sygn. 6); księga uchwał zarządu z lat 1928-1931 (sygn. 7); protokoły oraz sprawozdania rewizyjne z lat 1925-1945 (sygn. 8-10); sprawozdania rozwoju kas Stefczyka z lat 1920-1932 (sygn. 11); korespondencja z lat 1931-1939, 1947-1950 (sygn. 12-16); rachunki budowy Domu Kasy Spółdzielczej z 1930 r. (sygn. 17) książka wekslowa z lat 1920 r. (sygn. 18); książka lokat papierów wartościowych 1930 r. (sygn. 19); książka kosztów prowadzenia kasy Stefczyka 1925-1927, 1937-1944 (sygn. 20-21); księga kosztów administracyjnych z lat 1929-1938 (sygn. 22); rejestr Banku Akceptacyjnego z lat 1934-1936 (sygn. 23); układy z 1935 r. (sygn. 24); księgi kasowe z lat 1900-1905, 1907-1914, 1926-1931, 1935-1949 (sygn. 25-34); dzienniki główna z lat 1925-1928, 1935-1936 (sygn. 35-37); książki pożyczkobiorców z lat 1903-1953 (sygn. 38-48); rejestr poręczycieli, bez daty (sygn. 49); kniga postanowlenij z lat 1910-1914 (sygn. 50); sorocznaja kniga z lat 1909-1912 (sygn. 51); inwentarze pożyczek z lat 1912-1925, 1927-1931, 1934-1939, 1943 (sygn. 52-68); księgi, inwentarze udziałów i wkładów z lat 1903-1909, 1925-1945 (sygn. 69-87); księga inkas z lat 1930-1931 (sygn. 88); budżety z lat 1925-1947 (sygn. 89-90); wyciągi rachunków kasy spółdzielczej z lat 1922-1931 (sygn. 91); wykaz zaległych pożyczek i spraw egzekucyjnych z lat 1931-1936 (sygn. 92); inwentarze kosztów sądowych z lat 1931, 1933 (sygn. 93-94) 170/6 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Żmudzi korespondencja z lat 1928-1938 (sygn. 1-3); wyjaśnienie dodatkowe przy składach konwersyjnych z 1933 r. (sygn. 4); depozyty - układy korespondencyjne z 1935 r. (sygn. 5); dzienniki główna z lat 1912-1915, 1928-1932, 1937-1943 (sygn. 6-9); księga skarbnika z lat 1934-1942 (sygn. 10-11); księgi pożyczkobiorców z lat 1907-1915, 1928-1944 (sygn. 12-18); terminatki z lat 1929-1933, 1942-1944 (sygn. 19-20); księgi wkładów z lat 1901-1915, 1936-1942 (sygn. 21-23); budżety i sprawozdania z lat 1938-1940 (sygn. 24); akta pożyczkobiorców z lat 1907-1915 (sygn. 25-33)

Dzieje twórcy:

170/1 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Kumowie funkcjonowała co najmniej w latach 1937-1950. Siedziba kasy mieściła się w Kumowie, gmina Leśniowice. Status prawny – instytucja finansowa. 170/2 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Pawłowie funkcjonowała co najmniej w latach 1903-1942. Siedziba kasy mieściła się w Pawłowie. Status prawny – instytucja finansowa. 170/3 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Rejowcu funkcjonowała co najmniej w latach 1913-1948. Siedziba Kasy mieściła się w Rejowcu. Status prawny – instytucja finansowa. 170/4 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Siedliszczu funkcjonowała co najmniej w latach 1904-1950. Siedziba Kasy mieściła się w Siedliszczu. Status prawny – instytucja finansowa. 170/5 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Wojsławicach funkcjonowała co najmniej w latach 1903-1953. Siedziba Kasy mieściła się w Wojsławicach. Status prawny – instytucja finansowa. 170/6 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Żmudzi funkcjonowała co najmniej w latach 1901-1944. Siedziba Kasy mieściła się w Żmudź. Status prawny – instytucja finansowa. Spółdzielnie pożyczkowo-oszczędnościowe obejmowały mały okręg działalności. Obejmowały jedną gminę lub kilka gmin sąsiednich. Na czele władz spółdzielni stał zarząd (przewodniczący i jego zastępca) oraz rada nadzorcza (przewodniczący, zastępca, sekretarz). Zarząd i rada nadzorcza spółdzielni bezpłatnie sprawowały swoje czynności. Członkiem spółdzielni mógł być każdy rolnik a wkłady do spółdzielni były przyjmowane również o osób nie będących członkami. Spółdzielnie udzielały kredytu w formie pożyczek na skrypty dłużne, a także w formie kredytu na otwarty rachunek bieżący.

Daty skrajne:

1900-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1900-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

205

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

205

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak