Grupa Okręgowa Górnictwo Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku Grupy Gospodarczej Górnictwo w Gliwicach

Sygnatura
15/120/0
Daty skrajne
1933-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zbiory okólników w układzie chronologicznym, 1933-1944, sygn. 1-67. 2. Protokoły posiedzeń i wykazy członków, 1933-1944, sygn. 68-74. 3. Informacje o przemyśle górniczo-hutniczym (zbiory): wykazy zakładów, głównie dane statystyczne, 1937-1944, sygn. 75-82. 4. Roczne sprawozdania kopalń węgla, 1941-1944, sygn. 83-86. 5. Statystyki produkcji, zbytu, zatrudnienia i płac, 1937-1945, sygn. 87-289. 6. Prawo górnicze i przepisy policyjne, 1935-1944, sygn. 290-300. 7. Szkody górnicze i różne sprawy prawne, 1937-1944, sygn. 301-303. 8. Finanse kopalń i koncernów, 1939-1944, sygn. 304-318. 9. Inwestycje, 1939-1944, sygn. 319-326. 10. Technika produkcji, 1940-1944, sygn. 327-353. 11. Sprawy załóg kopalnianych, 1937-1945, sygn. 354-384. 12. Zaopatrzenie kopalń, 1939-1945, sygn. 385-506. 13. Koksownie, brykietownie, produkcja uboczna, 1934-1945, sygn. 507-516, 516a-c.

Dzieje twórcy:

Podstawę prawną do tworzenia przymusowych organizacji gospodarczych na terenie hitelerowskich Niemiec stanowiła ustawa o przygotowaniu organicznej budowy niemieckiej gospodarki z 27.02.1934 roku. Rozporządzenia wykonawcze do powyższej ustawy podzieliły gospodarkę niemiecką na 6 grup: przemysł, handel, rzemiosło, banki, ubezpieczenia i energetykę. Górnictwo wchodziło w skład grupy przemysłu. Grupa ta dzieliła się na szereg grup obwodowych obejmujących poszczególne okręgi przemysłowe oraz na grupy fachowe, obejmujące niektóre rodzaje produkcji górniczej na terenie całej Rzeszy. Zadaniem poszczególnych grup było udzielanie fachowych rad i wskazówek w dziedzinie gospodarczej i technicznej, załatwianie spraw podatkowych, taryfowych, celnych i dewizowych, współdziałanie w organizowaniu fachowego szkolenia oraz wystaw i targów. Na czele grup i podgrup stali kierownicy. Na mocy zarządzenia Ministra Gospodarki Rzeszy z 7.07.1936 roku grupy obwodowe przemysłu zostały włączone do izb gospodarczych, których okręgi pokrywały się z okręgami NSDAP. Grupa Okręgowa Górnictwa Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku Grupy Gospodarczej Górnictwa w Gliwicach obejmowała kopalnie węgla kamiennego początkowo niemieckiej części Górnego Śląska, po 1939 roku także kopalnie przedwojennego województwa śląskiego. Stanowiła ona wydział Okręgowej Izby Gospodarczej w Katowicach. Współpracowała z Górnośląskim Związkiem Górniczo-Hutniczym oraz z Górnośląskim Syndykatem Węgla Kamiennego. Grupa Okręgowa zajmowała się reglamentacją i rozdziałem między kopalnie artykułów zaopatrzeniowych, sprowadzaniem jeńców i robotników przymusowych do pracy w kopalniach, wymianą doświadczeń dotyczących postępu technicznego, zbieraniem danych statystycznych. Działalności Grupy obejmowała również koksownie i brykietownie. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Jerzy Jaros, Katowice 1965]

Daty skrajne:

1933-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1933-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Oberschlesien der Wirtschaftsgruppe Bergbau Gleiwitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

531

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

531

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 531 j.