Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego w Gliwicach

Sygnatura
15/145/0
Daty skrajne
[1944] 1945-1950 [1951]
Liczba serii
19
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Dyrektor Naczelny, lata 1945-1950 [1951], sygn. 1-1169. 1. Sekretariat Dyrektora: raporty o rozwoju przemysłu chemicznego, protokoły konferencji, rejestracja szkód wojennych, sprawy rewindykacji, odszkodowań, współpraca z władzami, związkami; dla lat 1945-1950; sygn. 1-45. 2. Dział Organizacji: organizacja zarządu i podległych zjednoczeń, upaństwowienie przedsiębiorstw, przekazywanie majątków na rzecz gospodarstw rolnych; dla lat 1945-1950; sygn. 46-131. 3. Główny Księgowy: bilanse Centralnego Zarządu, podległych zjednoczeń i przedsiębiorstw; dla lat 1945-1950; sygn. 132-1011. 4. Dział Zatrudnienia: plany zatrudnienia, akcja socjalna; dla lat 1948-1950 [1951]; sygn. 1012-1049. 5. Dział Kontroli: palny sytuacyjne zakładów z naniesieniem rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego; dla lat 1946-1950; sygn. 1050-1061. 6. Dział Współpracy z Zagranicą: protokoły z posiedzeń komitetów współpracy, charakterystyka i plany zakładów; dla lat 1947-1950; sygn. 1062-1069. II. Dyrektor ds. Technicznych; dla lat 1945-1950; sygn. 1170-1253. 1. Dział Postępu Technicznego: plany i sprawozdania z prac badawczych, referaty, projekty racjonalizatorskie; dla lat 1945-1950; sygn. 1170-1193. 2. Dział Głównego Mechanika: dokumentacja technologiczna, produkcja artykułów chemicznych; dla lat 1947-1950; sygn. 1194-1250. 3. Dział Kontroli Technicznej: organizacja, sprawozdania z działalności; dla lat 1949-1950; sygn. 1251-1253. III. Dyrektor ds. Planowania, 1946-1950, sygn. 1254-1975. 1. Dział Planów Wieloletnich: plan wieloletni Centralnego Zarządu, zjednoczeń zakładów; dla lat 1946-1950; sygn. 1254-1365. 2. Dział Planów Technicznych: plany produkcji, kontrola planowa; dla lat 1946-1950; sygn. 1366-1417. 3. Dział Sprawozdawczości i Analiz: sprawozdania opisowe i statystyczne, analizy sprawozdań; dla lat 1946-1950; sygn. 1418-1975. IV. Dyrektor ds. Inwestycji, 1946-1950, sygn. 1976-1999. 1. Dział Planowania Inwestycyjnego: plany i sprawozdania inwestycyjne; dla lat 1946-1950; sygn. 1976-1985. 2. Dział Wykonawstwa Inwestycji: odbudowa i rozbudowa zakładów; dla lat 1946-1950; sygn. 1986-1999. V. Dyrektor ds. Administracyjno-Handlowych: plany importu, sprawozdania handlowe, umowy; dla lat 1947-1950; sygn. 2000-2009. Spis roboczy, [1944] 1945-1950, sygn. 1-38.

Dzieje twórcy:

Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego został utworzony w resorcie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w lipcu-sierpniu 1945 roku. Siedzibą Zarządu była Warszawa, w Gliwicach natomiast powstała ekspozytura, działająca na prawach wydziału. Zadaniem ekspozytury było scalanie i koordynowanie pracy poszczególnych wydziałów i działów działających na terenie Gliwic oraz utrzymywanie łączności pomiędzy zjednoczeniami, a Centralnym Zarządem. W 1947 roku siedziba Centralnego Zarządu zostaje przeniesiona z Warszawy do Gliwic. W listopadzie 1950 roku utworzono Ministerstwo Przemysłu Chemicznego. W tymże roku zostaje zlikwidowany Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego, a jego kompetencje przejmują nowo utworzone Centralne Zarządy o zróżnicowanym charakterze branżowym. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1989]

Daty skrajne:

[1944] 1945-1950 [1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1944, 1945-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2047

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2009

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

25.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

24.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 38 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz - IZA, 2009 j.

KM 12.10.1989, 0014-5