Centralny Zarząd Budowy Zakładów Chemicznych w Gliwicach

Sygnatura
15/146/0
Daty skrajne
[1950] 1951-1956
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Dział Organizacji: protokoły i sprawozdania z narad, konferencji, organizacja wewnętrzna Centralnego Zarządu i podległych zakładów; z lat 1951-1955; sygn. 1-40. II. Dział Planowania: plany wieloletnie i roczne, sprawozdania i analizy z działalności gospodarczej; z lat 1951-1956; sygn. 41-156. III. Dział Księgowości: plany i sprawozdania finansowe Centralnego Zarządu i podległych zakładów, protokoły kontroli finansowej; z lat 1951-1956; sygn. 157-273. IV. Dział Inwestycji: finansowanie i realizacja inwestycji, plany inwestycyjne; z lat 1951-1955, sygn. 274-278. V. Dział Zatrudnienia: plany zatrudnienia i wydajności pracy i płac; z lat 1951-1956; sygn. 279-300.

Dzieje twórcy:

Centralny Zarząd Budowy Zakładów Chemicznych w Gliwicach został powołany Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 02. I 1951 roku. Podlegały mu: Zakłady Budowy Aparatów i Urządzeń Chemicznych w: Bierawie, Gliwicach, Inowrocławiu-Mątwach, Wyrach; Przedsiębiorstwo Robót Montażowych Przemysłu Chemicznego w Gliwicach i Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Nazwy tych przedsiębiorstw i zakładów w okresie późniejszym w wyniku różnych reorganizacji ulegały zmianom. W latach 1953-1955 podporządkowano Centralnemu Zarządowi również takie przedsiębiorstwa jak: Zakłady Budowy Aparatury Chemicznej w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe "Kotłomontaż" w Siemianowicach, Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Chemicznego w Katowicach, Przedsiębiorstwo Robót Izolacyjnych Przemysłu Chemicznego "Lambda" w Łodzi, Przedsiębiorstwo Robót Montażowych Przemysłu Chemicznego w Pionkach. Z dniem 01. IV 1956 roku Centralny Zarząd Budowy Zakładów Chemicznych w Gliwicach uległ likwidacji, a jego agendy przejął Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1983]

Daty skrajne:

[1950] 1951-1956

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1950, 1951-1956.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

300

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

300

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz - IZA, 300 j.

KM 15.03.1983, 0014-5