Landratura Mogilno

Sygnatura
7/5/0
Daty skrajne
1824 -1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Spraw Tajnych: zarządzenia, rozporządzenia, korespondencja Sprawy ogólno-organizacyjne: rozporządzenia, ustawodawstwo dot. zwalczania chorób, leśnictwa i łowiectwa; korespondencja - gminy żydowskie, szpitale dla ubogich Sprawy miejskie:wybory rad miejskich, powoływanie burmistrzów, wprowadzanie ordynacji miejskiej z 1853r., budowa i naprawa ulic Sprawy kościelne: budowa i remonty kościołów i plebanii, kościoły ewangelickie, budżety Sprawy szkolne: budżety szkół, korespondencja dot. budowy szkół, kontrola kar szkolnych, budżety Sprawy stowarzyszeń: korespondencja Lekarz powiatowy: rozporządzenia, korespondencja - lekarze, aptekarze, położne USC: zapowiedzi ( 1874-1907)

Dzieje twórcy:

Podstawę funkcjonowania landratur stanowiło rozporządzenie króla z dnia 30 IV 1815 r. oraz rozkaz gabinetowy z 11 VI 1816 r. Landrat reprezentował władzę państwową w powiecie, wykonywał zlecenia władz nadrzędnych w sprawach politycznych, społeczno-gospodarczych, kulturalnych, szkolnych i kościelnych (oprócz spraw wyłączonych dla administracji specjalnej), współuczestniczył w poborze wojska, sporządzał sprawozdania statystyczne. Do landrata należały także sprawy ubogich,budowy i naprawy dróg i mostów oraz sprawy przemysłowe. Landrat z urzędu kierował organem samorządu powiatowego jakim był wydział powiatowy. Powiat mogileński powstał w 1815 r. Landraturę zlikwidowano na mocy ustawy z dnia 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej oraz rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z 28 VIII 1919 r. określającego zespolenie urzędów i organów administracji państwowej

Daty skrajne:

1824 -1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1824-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Mogilno

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

603

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

603

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

11.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak