Wydział Powiatowy w Strzelnie

Sygnatura
7/11/0
Daty skrajne
1891 - 1919 [1940]
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy spółek wodno-melioracyjnych (1891-1940), statuty, członkowie, wyciągi z katastru, pomiary wysokościowe sprawy osadnictwa (1905-1917), podziały majątków i folwarków, korespondencja z Komisją Kolonizacyjną

Dzieje twórcy:

Wydział powiatowy ( Kreisaussschuss ) będący organem wykonawczym sejmiku powiatowego powołano do życia ustawą z dnia 19 maja 1889 r. Do jego kompetencji należało przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego, opiniowanie spraw przekazanych przez władze państwowe, mianowanie urzędników samorządowych i powiatowych, dokonywanie podziału podatków, opiniowanie spraw związanych z podziałem administracyjnym oraz nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego. Pruski Wydział Powiatowy w Strzelnie zakończył działalność w styczniu 1919 r.

Daty skrajne:

1891 - 1919 [1940]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1891-1919, 1920-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss Strelno

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak