Sąd Obwodowy w Żninie

Sygnatura
7/17/0
Daty skrajne
[1818]1879-1919[2011]
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rejestry handlowo-członkowskie, opieka nad nieletnimi dziećmi, udziałowcy banków, administrowanie budynkiem, księgi gruntowe, akta do ksiąg gruntowych.

Dzieje twórcy:

Podstawą prawną powołania sądów obwodowych, zwanych powiatowymi lub urzędowymi, była nowa ordynacja sądowa, która weszła w życie z dniem 1 października 1879 roku. Były to sądy pierwszej instancji, w obsadzie jednoosobowej, do kompetencji których należało spisywanie zeznań, ogłaszanie wyroków oraz wystawianie urzędowych dokumentów. Odwołania od decyzji sądów obwodowych można było wnosić do sądów apelacyjnych. Zmiany w organizacji sądownictwa nastąpiły w związku z wejściem w życie dekretu Naczelnika Państwa o tymczasowej organizacji byłej dzielnicy pruskiej z 1919 r. oraz rozporządzenia ministra b. dzielnicy pruskiej o urzędach i urzędnikach sądowych w byłej dzielnicy pruskiej z dnia 5 grudnia 1919 r.

Daty skrajne:

[1818]1879-1919[2011]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1818-1878, 1879-1919, 1920-2011.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Znin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16561

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

759

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

133.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
inwentarz kartkowy roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak