Notariusz Adolf Grünberg w Inowrocławiu

Sygnatura
7/19/0
Daty skrajne
1906 - 1919
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi i rejestry notarialne

Dzieje twórcy:

Notariat działał w zaborze pruskim w oparciu o ordynację z 2. I. 1899 r.; po odzyskaniu niepodległości początkowo obowiązywało ustawodawstwo pruskie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 11. X. 1919 r. oraz 8. X.1921 r. Do zakresu kompetencji należało sporządzanie aktów notarialnych i poświadzeń, wydawanie wpisów i wypisów, przechowywanie w depozycie dokumentów, pieniędzy oraz papierówwartościowych. Kancelaria AdolfaGrünberga funkcjonowaław Inowrocławiu, w latach 1906-1919.

Daty skrajne:

1906 - 1919

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1906-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

48

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

48

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak