Inspekcja Budowlana w Inowrocławiu

Sygnatura
7/52/0
Daty skrajne
1824 - 1919[1931]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Korespondencja, sprawy ogólno - administracyjne, rozporządzenia, budynki szkolne (seminarium nauczycielskie w Inowrocławiu, inspektorat szkolny w Strzelnie), budowa kościołów ewangelickich w Inowrocławiu i Gniewkowie, budowle domenalne, budowa dróg - kosztorysy, szkice; inwentarze dróg, profile poziome, niwelacja, kosztorysy i rysunki mostów, budynki więzienne ( Inowrocław, Strzelno), nadleśnictwo w Osieku, budynki cukrowni w powiecie inowrocławskim, strażnica graniczna w Wójcinie

Dzieje twórcy:

Inspekcje budowlane, pozostąjace pod nadzorem radcy budowlanego rejencji utworzono na początku XIX wieku. Do ich zadań należało udzielanie pozwoleń na budowę i kapitalne remonty budynków państwowych, szkół i kościołów pozostających pod patronatem państwa, dróg, mostów,budynków domenalnych oraz leśnictw, ochrona zabytków, a także troska o prawidłowy przebieg robót budowlanych. Na początku 1919 r. funkcję pruskiego urzędu budowlanego w Inowrocławiu przejęła Państwowa Inspekcja Budowlana w Inowrocławiu

Daty skrajne:

1824 - 1919[1931]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1828-1919, 1919-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreis Bauinspektion Inowrazlaw

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

714

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

228

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis roboczy Tak