Państwowa Inspekcja Budowlana w Inowrocławiu

Sygnatura
7/53/0
Daty skrajne
[1854]1919 - 1931[1932]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Przepisy i zarządzenia, budynki państwowe, opieka nad zabytkami, szkoły, domeny i leśnictwa, szacowanie nieruchomości, cmentarze, mosty, probostwa i kościoły, szkoły katolickie i ewangelickie, sądy i więzienia ( Mogilno, Strzelno, Trzemeszno), urząd celny i domy strażaków granicznych ( Wójcin, Berlinek )

Dzieje twórcy:

Kompetencje pruskiego urzędu budowlanego w maju 1919 r. przejął Państwowy Urząd Budowli Naziemnych, od dnia 2 sierpnia 1919 r. - Państwowa Inspekcja Budowlana w Inowrocławiu. Terytorialny zasięg działania Inspekcji określało zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 30 lipca 1920 r. zgodnie z którym obejmowała ona powiaty inowrocławski i strzeleński, a od 1922 r. także powiat mogileński. Do zadań Inspekcji należało projektowanie budynków, wydawanie pozwoleń na budowę, sporządzanie kosztorysów remontów, badanie rachunków oraz szacowanie budynków na zlecenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Poznaniu. Rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych o zespoleniu urzędów i organów technicznych z władzami administracji ogólnej z dnia 24 października 1931 r. zlikwidowano Państwową Inspekcję Budowlaną w Inowrocławiu. Jej zadania przejął Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Daty skrajne:

[1854]1919 - 1931[1932]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1854-1918, 1919-1931, 1931-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

134

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

134

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak