Akta m. Strzelna pow. Mogilno

Sygnatura
7/62/0
Daty skrajne
1785 - 1945[1947]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Magistrat -Registratura Ogólna (1785-1919[1927): statut, wybory miejskiej rady, spisy wyborców, klasztor norbertanek, urzędnicy miejscy, finanse, dzierżawa gruntów miejskich, szkoły wyznaniowe - katolicka, ewangelicka i żydowska, remonty szkół i powoływanie nauczycieli, budżet szpitala miejskiego, opłaty Registratura Policyjna (1815-1919[1926]): szkice i plany budynków państwowych, budowa oraz naprawa dróg i ulic, kanalizacja, policja sanitarna, nadzór lekarza weterynarii nad targami, statuty cechów, wystawa artykułów przemysłowych, jarmarki i targi, ceny, ruch graniczny, przemytnicy, poczta i kolej, statut gminy żydowskiej, udzielanie pomocy rodzinom żołnierzy, towarzystwa i stowarzyszenia, zaopatrzenie w żywność i opał w czasie wojny, rozporządzenia w sprawie aktów stanu cywilnego Zarząd Miejski (1919-1939[1947]) - okólniki i zarządzenia, listy wyborców, regulamin rady, memoriał w sprawie zamierzonej likwidacji powiatu strzeleńskiego, dzierżawa parcel, zakłady miejskie - statuty i opisy, budżet miasta, pobór podatków, ubezpieczenie od ognia, naprawa ulic oraz dróg, opieka lekarska nad ubogimi, protokoły Komisji Opieki Społecznej, zatrudnianie nauczycieli, targi wielkie i małe, wykaz zakładów przemysłowych, wydawanie dowodów osobistrych, optanci, spisy poległych w czasie I wojny światowej, towarzystwa, sprawozdania sytuacyjne, udzielanie koncesji budowlanych, komisja cennikowa, rejestr karno-administracyjny Zarząd Miejski ([1932]1939-1945[1947]) - spis akt, zestawienia majątku, rozbudowa gazowni, zadłużenie miasta, urządzanie boiska, zajęcie budynków klasztornych, sprawy ogrodnictwa, statystyka zwierząt, opieka społeczna

Dzieje twórcy:

Strzelno otrzymało prawa miejskie w 1231 r. Wcześniej, w XII wieku ustanowiono klasztor norbertanek. W okresie zaboru oraz dwudziestolecia międzywojennego ( do 1932 r. ) miasto było siedzibą władz powiatowych ( landrata , starosty, urzędu katastralnego ) oraz sądów ( Land i Kreisgerichtu, Amtsgerichtu, a następnie sądu powiatowego i grodzkiego ( do 1950 r. ). Miasto rządziło się tzw. ordynacją zrewidowaną z 1831 r. zgodnie z którą kolegium magistrackie tworzył burmistrz, kamelarz oraz dwóch bezpłatnych członków magistratu. Działały przy nim deputacje oraz komisje i Kuratorium Kasy. Na przełomie 1853/1854 r. Strrzelno przyjęło ordynację miejską z 30 maja 1853 r. Ustrój władz miejskich w dwudziestoleciu międzywojennym regulowała ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie samorządu terytorialnego

Daty skrajne:

1785 - 1945[1947]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1785-1945, 1946-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1131

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1131

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak