Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (Kasy Stefczyka) powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/171/0
Daty skrajne
1893-1947
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

171/1 Rolnicza Kasa Spółdzielcza w Hrubieszowie korespondencja ze Związkiem Spółdzielni Rolniczych w Lublinie z lat 1928-1936 (sygn. 1); Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie - korespondencja z lat 1929-1936 (sygn. 2); korespondencja różna z lat 1928-1937 (sygn. 3); księga rejestru członków z lat 1925-1942 (sygn. 4); księgi udziałów i pożyczek z lat 1925-1943 (sygn. 5-6); księga kasowa spółdzielnii z lat 1939-1947 (sygn. 7); 171/2 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Kryłowie akta pożyczkobiorców z lat 1910-1911 (sygn. 1-31) 171/3 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Moniatyczach księgi pożyczkobiorców z lat 1905-1915 (sygn. 1-a); księgi akceptacji pożyczek z lat 1907-1911 (sygn. 2-3); księga wkładów z 1893 r. (sygn. 4); książka wkładów oszczędnościowych z 1928 r. (sygn. 5) 171/4 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Sahryniu księga kosztów administracyjnych z lat 1928-1941 (sygn. 1)

Dzieje twórcy:

171/1 Rolnicza Kasa Spółdzielcza w Hrubieszowie funkcjonowała co najmniej w latach 1925-1947. Siedziba Kasy mieściła się w Hrubieszowie. Status prawny – instytucja finansowa. 171/2 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Kryłowie funkcjonowała co najmniej w latach 1910-1911. Siedziba Kasy mieściła się w Kryłowie. Status prawny – instytucja finansowa. 171/3 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Moniatyczach funkcjonowała co najmniej w latach 1893-1928. Siedziba Kasy mieściła się w Moniatyczach. Status prawny – instytucja finansowa. 171/4 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Sahryniu funkcjonowała co najmniej w latach 1928-1941. Siedziba Kasy mieściła się w Sahryniu, gmina Miętkie. Status prawny – instytucja finansowa. Spółdzielnie pożyczkowo-oszczędnościowe obejmowały mały okręg działalności. Obejmowały jedną gminę lub kilka gmin sąsiednich. Na czele władz spółdzielni stał zarząd (przewodniczący i jego zastępca) oraz rada nadzorcza (przewodniczący, zastępca, sekretarz). Zarząd i rada nadzorcza spółdzielni bezpłatnie sprawowały swoje czynności. Członkiem spółdzielni mógł być każdy rolnik a wkłady do spółdzielni były przyjmowane również o osób nie będących członkami. Spółdzielnie udzielały kredytu w formie pożyczek na skrypty dłużne, a także w formie kredytu na otwarty rachunek bieżący.

Daty skrajne:

1893-1947

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1893-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

45

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

45

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak