Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (Kasy Stefczyka) powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/172/0
Daty skrajne
1907-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

172/1 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Krzywowierzbie kniga po licznym scziotam zajomszikow z lat 1908-1915 (sygn. 1); 172/2 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Szumince księga pożyczek z lat 1935-1943 (sygn. 1); 172/3 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wisznicach księga wkładów z lat 1942-1943 (sygn. 1); 172/4 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wyrykach ałfawit zamojszczikow i porucziteliej po ssudam z lat 1907-1914 (sygn. 1); kniga po licznym scziotam zajomszikow z lat 1907-1915 (sygn. 2); księga wkładek oszczędności z lat 1926-1944 (sygn. 3); księga pożyczek z lat 1938-1944 (sygn. 4)

Dzieje twórcy:

172/1 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Krzywowierzbie funkcjonowała co najmniej w latach 1908-1915. Siedziba Kasy mieściła się w Krzywowierzbie. Status prawny – instytucja finansowa. 172/2 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Szumince funkcjonowała co najmniej w latach 1935-1943. Siedziba Kasy mieściła się w Szumince, gmina Włodawa. Status prawny – instytucja finansowa. 172/3 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Wisznicach funkcjonowała co najmniej w latach 1942-1943. Siedziba Kasy mieściła się w Wisznicach. Status prawny – instytucja finansowa. 172/4 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (Kasa Stefczyka) w Wyrykach funkcjonowała co najmniej w latach 1907-1944. Siedziba Kasy mieściła się w Wyrykach. Status prawny – instytucja finansowa. Spółdzielnie pożyczkowo-oszczędnościowe obejmowały mały okręg działalności. Obejmowały jedną gminę lub kilka gmin sąsiednich. Na czele władz spółdzielni stał zarząd (przewodniczący i jego zastępca) oraz rada nadzorcza (przewodniczący, zastępca, sekretarz). Zarząd i rada nadzorcza spółdzielni bezpłatnie sprawowały swoje czynności. Członkiem spółdzielni mógł być każdy rolnik a wkłady do spółdzielni były przyjmowane również o osób nie będących członkami. Spółdzielnie udzielały kredytu w formie pożyczek na skrypty dłużne, a także w formie kredytu na otwarty rachunek bieżący.

Daty skrajne:

1907-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1907-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak