Narodowy Bank Polski Oddział w Inowrocławiu

Sygnatura
7/301/0
Daty skrajne
1947 - 1953,1960-1965
Liczba serii
44
Liczba skanów
0

Zawartość:

Preliminarze, bilanse, plany techniczno-ekonomiczne jednostek gospodarczych którym udzielano kredytu w latach 1947-1953, sprawozdania finansowe I Oddziału Miejskiego NBP w Inowrocławiu ( 1960-1965 ).

Dzieje twórcy:

Narodowy Bank Polski Oddział w Inowrocławiu powołany został do życia Dekretem o Narodowym Banku Polskim.z dnia 15 stycznia 1945 r. W lipcu 1956 r. wyodrębniły się dwa Oddziały: I Miejski z siedzibą na ul. Toruńskiej 4 oraz Oddział II mieszczący się przy ul. Grodzkiej 5-7.

Daty skrajne:

1947 - 1953,1960-1965

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1953, 1960-1965.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

95

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

95

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie