Starostwo Powiatowe w Tucholi

Sygnatura
6/23/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Ogólna administracja: przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej i administracji landratury 2. Policja: organizacja żandarmerii i policji, poszukiwania osób zaginionych 3. Sprawy szkolne: administracja szkół, obsada szkół, sprawy finansowo-gospodarcze szkół, kroniki szkolne 4. Kultura i ochrona niemczyzny: wykazy poległych, sprawy meldunkowe, sprawy niemieckiej siły roboczej, zatrudnianie obcokrajowców 5. Opieka społeczna i opieka nad młodzieżą: przepisy dotyczące rent i pomocy społecznej, statystyka, sekwestr majątku klasztornego w Bysławku 6. Sprawy zdrowia: zwalczanie chorób, szczepienia ochronne, położne 7. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osadnicze: wykazy majątku polskiego, opieka nad Niemcami z Rzeszy 8. Sprawy finansowe i podatkowe: budżety, bilanse powiatowe i gminne, pożyczki, kredyty, pobór podatku 9. Sprawy gospodarcze

Dzieje twórcy:

W latach 1939-1945 władze powiatowe tworzył samorząd powiatowy i administracja państwowa. Nominalnym kierownikiem i koordynatorem czynności wszystkich władz powiatowych był landrat. Był przełożonym wszystkich władz powiatowych. Bezpośrednie kierownictwo i nadzór nad załatwianiem spraw z zakresu administracji państwowej sprawował nadinspektor (inspektor) rejencyjny, który był zarazem dyrektorem biura landratury i decydował we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych landratowi. Należały do nich sprawy tajne i poufne, zarządzenia rejencyjne, wszystkie pisma otrzymywane z NSDAP, nominacje, sprawy personalne i inne szczególnie ważne. Administracja samorządu powiatowego i nadzór nad podległymi gminami leżały w gestii inspektora powiatowego.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Tuchel

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

267

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

267

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.57

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.57

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA,