Urząd Domenalno-Rentowy w Czersku, pow. Chojnice

Sygnatura
6/28/0
Daty skrajne
1786-1874 [1875]
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja - ordynacja powiatowa, statystyka ludności 2. Nadzór policyjny - obywatelstwo, regulacja granic, budownictwo, cechy rzemieślnicze, opieka medyczna, stan sanitarny, pomoc społeczna 3. Szkolnictwo - zarządzenia, statystyka szkolna, akta dot. poszczególnych szkół 4. Sprawy kościołów - budowa i utrzymanie, organizacja parafii 5. Sprawy podatków, domen i lasów - przewłaszczenia i regulacje stosunków własnościowuych, parcelacja i osadnictwo, utrzymanie dróg i mostów

Dzieje twórcy:

Urząd domenalny w Czersku /Domänen Amt Czersk/ powstał w 1773 r. jako jeden z 50 urzędów domenalnych powołanych do życia na terenie zaboru pruskiego, celem unifikacji administracji tych ziem z ustrojem administracyjnym państwa pruskiego.Był organem administracji III instancji podległym Kamerze Wojny i Domen /Kriegs-und Domänen Kammer/ w Kwidzynie, urzędem ukonstytuowanym patentem z 13 XI 1772 r. Urzędy domenalne spełniały funkcje gospodarcze i administracyjne w dobrach włączonych do tzw. generalnej dzierżawy /Generalpachtung/. Do ich kompetencji należały: prowadzenie gospodarki rolnej i administracja policyjna na powierzonym obszarze wsi, majątków i folwarków. W 1806 r. funkcje policyjne włączono w kompetencje landratów, bezpośrednich zwierzchników urzędów domenalnych. Obok nich istniały równolegle intendentury jako jednostki administracyjne, w których system dzierżawy zastąpiono administracją prowadzoną bezpośrednio przez urzędników państwowych. Podział ten został zlikwidowany zarządzeniem Ministra Finansów z 22 II 1832 r., wprowadzającym połączenie obu urzędów i ujednolicenie zakresu kompetencji. Otrzymały one nazwę urzędy domenalno-rentowe. Ostatecznie funkcje administracyjno-gospodarcze urzędów domenalno-rentowych sprowadzały się do administracji policją dworską, dozorowania własności dworskiej, wykonywania postanowień prawa krajowego, egzekucji podatków i prowadzenia kasy urzędu, nadzoru nad administracją gminną w domenach. Urzędy domenalno-rentowe funkcjonowały do wprowadzenia 13 XII 1872 r. nowej ordynacji powiatowej, kiedy administrację powiatową oddano landraturom i wydziałom powiatowym.

Daty skrajne:

1786-1874 [1875]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1786-1874, 1875-1875.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänen-Rent-Amt Czersk

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

97

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

97

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

magazyn. ul. Wiślana 27