Urząd Domenalno-Rentowy w Tucholi

Sygnatura
6/38/0
Daty skrajne
1773-1874 [1898]
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja i funkcjonowanie urzędu (sygn. 1-9) 2. Sprawy policyjne (sygn. 10-25) 3. Podatki i finanse (sygn. 26-30) 4. Sprawy wojskowe (sygn. 31-35) 5. Utrzymanie dróg, szos i mostówsygn. (sygn. 36-43) 6. Dysmembracja i zmiany własności (sygn. 44-72) 7. Rolnictwo i leśnictwo (sygn. 73-95) 8. Szkolnictwo (sygn. 96-127) 9. Sprawy kościelne (sygn. 128-140) 10. Sprawy zdrowia i opieki (sygn. 141-151)

Dzieje twórcy:

Urząd domenalny w Tucholi /Domänen Amt Tuchel/ powstał w 1773 r. jako jeden z 50 urzędów domenalnych powołanych do życia na terenie zaboru pruskiego w celu unifikacji administracji tych ziem z ustrojem administracyjnym państwa pruskiego. Był organem administracji III instancji podległym Kamerze Wojny i Domen /Kriegs-und Domänen Kammer/ w Kwidzynie, urzędem ukonstytuowanym patentem z 13 XI 1772 r. Urzędy domenalne spełniały funkcje gospodarcze i administracyjne w dobrach włączonych do tzw. generalnej dzierżawy /Generalpachtung/. Do ich kompetencji należały: prowadzenie gospodarki rolnej i administracja policyjna na powierzonym obszarze wsi, majątków i folwarków. W 1806 r. funkcje policyjne włączono w kompetencje landratów, bezpośrednich zwierzchników urzędów domenalnych. Obok nich istniały równolegle intendentury jako jednostki administracyjne, w których system dzierżawy zastąpiono administracją prowadzoną bezpośrednio przez urzędników państwowych. Podział ten został zlikwidowany zarządzeniem Ministra Finansów z 22 II 1832 r., wprowadzającym połączenie obu urzędów i ujednolicenie zakresu kompetencji. Otrzymały nazwę urzędy domenalno-rentowe. Ostatecznie funkcje administracyjno-gospodarcze urzędów domenalno-rentowych sprowadzały się do administracji policją dworską, dozorowania własności dworskiej, wykonywania postanowień prawa krajowego, egzekucji podatków i prowadzenia kasy urzędu, nadzoru nad administracją gminną w domenach. Urzędy domenalno-rentowe funkcjonowały do wprowadzenia 13 XII 1872 r. nowej ordynacji powiatowej, kiedy administrację powiatową oddano landraturom i wydziałom powiatowym.

Daty skrajne:

1773-1874 [1898]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1773-1874, 1898-1898.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänen-Rent-Amt Tuchel

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

151

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

151

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA