Wójtostwo w Śliwicach, pow. Tuchola

Sygnatura
6/51/0
Daty skrajne
1869-1888
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Pobór podatków, wykroczenia i kary policyjne, uchylanie się od obowiązku szkolnego, opieka społeczna i zatrudnianie ubogich, nadzór weterynatryjny.

Dzieje twórcy:

Podział powiatów na wójtostwa (Amtsbezirke) jako organy administracji terytorialnej wprowadziła pruska ordynacja powiatowa z 13 XI 1872 r. Obwody wójtowskie powstawały przez połączenie mniejszych gmin lub obszarów dworskich tworzących wspólny związek gmin. Organem związku był wydział wójtowski z wójtem na czele. Duże gminy lub obszary dworskie tworzyły samodzielne obwody wójtowskie, w których wójt pełnił jednocześnie funkcję przełożonego gminy i przewodniczącego zgromadzenia gminnego. Wójt był zwierzchnikiem przełożonych gmin i obszarów dworskich. Wójtostwa jako obowody ogólnej administracji krajowej zajmowały się sprawami admninistracyjno-policyjnymi. Wójt zarządzał miejscową policją. Sprawował nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, poborem wojskowym, obyczajowością, stanem sanitarnym i innymi dziedzinami życia podlegającymi nadzorowi o charakterze policyjnym. Bezpośredni nadzór nad wójtami pełnił starosta powiatowy jako przewodniczący wydziału powiatowego.

Daty skrajne:

1869-1888

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1869-1888.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsbezirk Schliewitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych INNA