Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Toruniu

Sygnatura
6/58/0
Daty skrajne
[1908] 1920-1933 [1938]
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjno-administracyjne 2. Sprawy osobowe - zarządzenia, statystyka i ruch kadrowy, sprawy dyscyplinarne, akta osobowe (30 j.a.) 3. Finanse - preliminarze, zamknięcia rachunkowe, bilanse 4. Nadzór nad podległymi jednostkami - sprawozdania, wizytacje, kontrole, lustracje, zażalenia, wnioski o ułaskwienia i umorzenia 5. Nadzór nad więzieniami - kadra więzienna, warunki zdrowotne i sanitarne, kontrole placówek penitencjarnych

Dzieje twórcy:

Z mocy ustawy o tymczasowym zarządzie b. Dzielnicy Pruskiej z 1 VIII 1919 r. kompetencje dotychczasowych niemieckich prokuratur wyższych sądów krajowych przekazano prokuraturom sądów apelacyjnych. Szczegółowe uregulowania wprowadziło rozporządzenie o przejściu wymiaru sprawiedliwości w b. Dzielnicy Pruskiej na Rzeczpospolitą z 15 XII 1919 r. Powołana wówczas Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Toruniu zastąpiła Prokuraturę Wyższego Sądu Krajowego w Kwidzynie. Apelację toruńską podzielono na 4 okręgi z siedzibami Sądów i Prokuratur Sądów Okręgowych: w Chojnicach, Grudziądzu, Starogardzie i Toruniu oraz 26 sądów i prokuratur sądów powiatowych. Ostateczne uregulowania przyniosło rozporządzenie z 31 I 1920 r. o przejściu wymiaru sprawiedliwości na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej, poza linią demarkacyjną, na Rzeczpospolitą. Jego wykonanie na obszarze przyznanym Polsce traktatem wersalskim wynaczono na 1 III 1920 r. Rozporządzenie Prezydenta RP z 6 II 1928 r. prawo o ustroju sądów powszechnych dokonało unifikacji wymiaru sprawiedliwości na terenie całego kraju, wprowadzając trójstopniową strukturę sądów, tzn. sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy grodzkie, ale tylko dwie prokuratury - prokuraturę sądu apelacyjnego i sądu okręgowego. Organizacja sądownictwa pozostała niezmieniona do września 1939 r. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Toruniu z dniem 1 I 1934 r., podobnie jak Sąd Apelacyjny, została zlikwidowana, a jej kompetencje przejęła Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Apelację toruńską reaktywowano ponownie 1 X 1938 r.

Daty skrajne:

[1908] 1920-1933 [1938]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1919, 1920-1933, 1938-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

579

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

579

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.34

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.34

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA