Sąd Apelacyjny w Toruniu

Sygnatura
6/59/0
Daty skrajne
1923-1939
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zarządzenia władz, organizacja i funkcjonowanie, obsada osobowa 2. Sprawy dyscyplinarne sędziów 3. Zażalenia na postępowanie organów sądowniczych 4. Akta spraw

Dzieje twórcy:

Z mocy ustawy o tymczasowym zarządzie b.Dzielnicy Pruskiej z 1 VIII 1919 r. kompetencje dotychczasowych niemieckich wyższych sądów krajowych przekazano sądom apelacyjnym. Szczegółowe uregulowania wprowadziło rozporządzenie o przejściu wymiaru sprawiedliwości w b. Dzielnicy Pruskiej na Rzeczpospolitą z 15 XII 1919 r. Powołany wówczas Sąd Apelacyjny w Toruniu zastąpił Wyższy Sąd Krajowy w Kwidzynie. Apelację toruńską podzielono na 4 okręgi z siedzibami Sądów Okręgowych w Chojnicach, Grudziądzu, Starogardzie i Toruniu oraz 26 sądów powiatowych. Ostateczne uregulowania przyniosło rozporządzenie z 31 I 1920 r. o przejściu wymiaru sprawiedliwości na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej, poza linią demarkacyjną, na Rzeczpospolitą. Jego wykonanie na obszarze przyznanym Polsce traktatem wersalskim wynaczono na 1 III 1920 r. Rozporządzenie Prezydenta RP z 6 II 1928 r. prawo o ustroju sądów powszechnych dokonało unifikacji sądownictwa na terenie całego kraju, wprowadzając trójstopniową strukturę sądów, tzn. sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy grodzkie (dotychczas powiatowe). Organizacja sądownictwa pozostała niezmieniona do września 1939 r. Sąd Apelacyjny w Toruniu funkcjonował do końca 1933 r. Z dniem 1 I 1934 r. jego kompetencje przejął Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Apelacje toruńską reaktywowano ponownie 1 X 1938 r.

Daty skrajne:

1923-1939

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1923-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

63

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

63

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.68

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.68

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA