Wojewódzki Sąd Administracyjny w Toruniu

Sygnatura
6/60/0
Daty skrajne
1920-1939
Liczba serii
29
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta własne: organizacja i funkcjonowanie, akta osobowe, budżety i płace 2. Akta spraw: wybory i urzędnicy samorządowi, rozbieżność uchwał organów samorządowych, zmiany admnistracyjne, wysiedlenia, organizacje i stowarzyszenia - statuty, rejestracja, podatki i opłaty komunalne, pożyczki, zarządzenia policyjne, decyzje i uchwały - uchylanie, kupno, sprzedaż i dzierżawa, zajęcia mieszkań, wywłaszczenia pod budowę Gdyni i linii kolejowych, zamykanie jezior, spółki rybackie, obwody kominiarskie, obciążenia na rzecz szkół i opieki społecznej, zezwolenia na wykonywanie zawodu, handel i proceder przemysłowy

Dzieje twórcy:

Powstał 21 II 1920 r. na mocy rozporządzenia MbDP z 13 II 1920. o utworzeniu wojewódzkich rad administracyjnych oraz wojewódzkich sądów apelacyjnych. WSA w Toruniu przejął kompetencje pruskiego organu sądowo-administracyjnego - Wydziału Obwodowego (Bezirk-Ausscchus), który funkcjonował przy Rejencji w Bydgoszczy. Bazował także na ustawodawstwie pruskim, tj.ustawie o ogólnej administracji kraju z 1883 r. i ustawie dot. statusu i właściwości wydziałów obwodowych z 1884 r. WSA był organem sądownictwa administracyjnego II instancji, tj. wojewódzkiej, typową i wyłączną dla obszaru b. Dzielnicy Pruskiej. Na pozostałym obszarze Polski funkcjonował jedynie Najwyższy Trybnał Administracyjny. I instancję stanowiły wydziały powiatowe lub rady miejskie w miastach wojewódzkich. WSA nie był sądem niezależnym, a bardziej kontrolno-odwoławczym, organem wewnątrz samej administracji, z reguły reprezentujący jej interesy. Występował jako instancja w postępowaniu adminstracyjno-spornym w sprawie skarg i uchwałowym w sprawach wniosków i zażaleń. WSA pozostawał w ścisłym związku instytucjonalnym z Urzędem Wojewódzkim Pomorskim w Toruniu. WSA w Toruniu funkcjonował do września 1939 r.

Daty skrajne:

1920-1939

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

2224

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2224

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.23

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.23

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA