Królewski Zachodniopruski Sąd Nadworny w Bydgoszczy

Sygnatura
6/61/0
Daty skrajne
1784-1806
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi ingrosacji - wpisy o charakterze majątkowym dot. powiatu chojnickiego, sprawy sporne majątkowe, dzierżawa, sprawy kościołów.

Dzieje twórcy:

Sąd Nadworny w Bydgoszczy powstał w 1781 r. jako sąd I instancji podległy Zachodniopruskiej Rejencji w Kwidzynie. Był właściwy terytorialnie dla 4 obwodów: bydgoskiego, chojnickiego, inowrocławskiego i pilskiego. Składał się z prezydium i kilku komisji. Orzekał we wszelkich sprawach cywilnych, karnych, opiekuńczych i rodzinnych, kościelnych różnych wyznań. Załatwiał sprawy hipoteczne i związane z oborotem nieruchomościami. Funkcjonował do 1807 r. Jego kompetencje w 1808 r. przejął Sąd Apelacyjny w Bydgoszczy.

Daty skrajne:

1784-1806

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1784-1806.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Königliches Westpreussisches Hofgericht zu Bromberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

30

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.16

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.16

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Tak
indeks osobowy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA