Sąd Powiatowy i Grodzki w Łobżenicy, pow. Wyrzysk

Sygnatura
6/85/0
Daty skrajne
1836-1938 [1942]
Liczba serii
21
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Sąd Powiatowy w Łobżenicy 1. Generalia 1853-1874 (sygn. 1-3) 2. Sprawy spadkowe 1875-1877 (sygn. 4-19) 3. Sprawy rozwodowe 1862-1882 (sygn. 20-72) 4. Sprawy karne 1917 (sygn 230). II. Sąd Obwodowy w Łobżenicy 1. Generalia 1836-1917 (sygn. 73-87, 310-313) 2. Procesy cywilne 1871-1919 (sygn. 88-131, 310-311) 3. Pozbawienie praw publicznych 1880-1914 (sygn. 132-137) 4. Sprawy sporne 1881-1919 (sygn. 138-144) 5. Sprawy spadkowe 1875-1915 (sygn. 145-150) 6. Ustanowienia majoratu 1903 (sygn. 151-152) 7. Wyciągi z akt usc 1898-1913 (sygn. 153-154) 7. Sprawy opiekuńcze 1870-1920 [1942] (sygn. 155-188) II. Sąd Powiatowy w Łobżenicy 1. Sprawy ogólno-administracyjne 1892-1928 (sygn. 189-196, 305-308) 2. Sprawy karne 1921-1928 (sygn. 197-212, 231-302) 3. Sprawy cywilne 1927 -1928 (sygn. 229, 309) III. Sąd Grodzki w Łobżemicy 1. Sprawy ogólno-administracyjne 1923-1938 (sygn. 213-228, 303-304)

Dzieje twórcy:

Na mocy rozporządzenia królewskiego z 2 I 1849 r. wprowadzono jednolite sądownictwo powszechne. Sądami I instancji były sądy powiatowe (Kreisgericht), a w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców sądy miejskie (Stadtgericht). Orzekały kolegialnie w sprawach karnych i cywilnych. Nową organizację sądownictwa w Cesarstwie Niemieckim wprowadziła ustawa o ustroju sądów z 27 I 1877 r. oraz przepisy wydane w latach 1878-1879. W powiatach utworzono wówczas sądy obwodowe (Amtsgericht) jako sądy I instancji.

Daty skrajne:

1836-1938 [1942]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1836-1939, 1942-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisgericht Lobsens

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

312

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

312

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.76

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.76

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak