Więzienie Sądowe w Bydgoszczy

Sygnatura
6/86/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta więźniów.

Dzieje twórcy:

W latach 1939-1945 działały więzienia sądowe, policyjne i wojskowe. Więzienia sądowe dzieliły się na zróżnicowane charakterem i rygorem karnym samodzielne zakłady karne, podległe generalnym prokuratorom w okręgach wyższych sądów krajowych oraz zakłady niesamodzielne, organizowane najczęściej przy sądach obwodowych, których kierownictwo sprawował prezes sądu lub wyznaczony sędzia.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gerichtgefängnis Bromberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

943

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

943

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak