Więzienie Karne w Koronowie, pow. Bydgoszcz

Sygnatura
6/88/0
Daty skrajne
[1915-1919] 1920-1939 [1946]
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja, finanse (budżety, sprawozdania, kontrole), pracownicy, więźniowie, utrzymanie więzienia i więźniów, zatrudnianie osadzonych 2. Akta osobowe więźniów (427 j.a.)

Dzieje twórcy:

Zakład Karny w Koronowie utworzony został w 1819 r. na mocy reskryptu króla Fryderyka Wilhelma III, kiedy władze pruskie przejęły majątek Zakonu Cystersów wraz z klasztorem i kościołem. Do 1920 r. w więzieniu odbywali wyroki przestępcy kryminalnymi z terenu Prus Zachodnich. 26 I 1920 r. więzienie przejęły władze polskie. Wówczas osadzano w nim przestępców kryminalnych i politycznych. Po wybuchu II wojny światowej, 2 IX 1939 r., decyzją gen. Władysława Bortnowskiego więźniowie zostali wypuszczeni, a funkcjonariuszy ewakuowano do Warszawy i Lublina. Opuszczone więzienie ponownie zajęli Niemcy.

Daty skrajne:

[1915-1919] 1920-1939 [1946]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1919, 1920-1939, 1946-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

580

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

515

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.55

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.78

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak