Obóz Centrali Przesiedleńczej w Potulicach, pow. Bydgoszcz

Sygnatura
6/98/0
Daty skrajne
1940-1945
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne i personalne (17 j.a): organizacja centrali i obozów, pracownicy, wysiedlenia i osiedlenia, ewakuacja, przejęcie obozu, likwidacja obozu w Smukale 2. Sprawy pomieszczeń i inwentarza (23 j.a.): zakwaterowanie pracowników, obozowa straż przeciwpożarowa, biurowość 3. Odzież i uzbrojenie (20 j.a.): pracownicy, kompania wartownicza, uzbrojenie 4. Utrzymanie i wyżywienie (11 j.a.): zaopatrzenie, rachunki 5. Przedsiębiorstwa obozowe (26 j.a.): budowa zakładów i warsztatów obozowych, zatrudnieni, maszyny i urządzenia 6. Komenda pracy (28 j.a.): zatrudnianie więźniów przez urzędy pracy, zapotrzebowanie na siłę roboczą (wnioski pracodawców) 7. Transport i służba samochodowa (4 j.a.): pracownicy, tabor samochodowy 8. Kierownictwo obozu (16 j.a.): zmiany w ewidencji obozowej (osoby nowo przybyłe, zwalnianie dzieci, wnioski o zwolnienie lub urlopowanie, zgony), obóz w Toruniu (organizacja, zwolnienia), obóz w Tczewie (organizacja, personel, choroby i zgony, ewakuacja) 9. Zbiór fotografii obozowych (78 pozytywów) -(1 j.fot.).

Dzieje twórcy:

Obóz Centrali Przesiedleńczej w Potulicach - założony w 1940 r.; obóz pracy i przesiedleńczy dla ludności, przede wszystkim wiejskiej, wysiedlanej z terenu Pomorza; podobozy w Smukale i Toruniu; powołany celem wysiedlenia Polaków; zabór mienia polskiego, kierowanie więźniów do obozów germanizacyjnych i na teren Generalnego Gubernatorstwa; zatrudnianie więźniów na terenie obozu lub kierowanie do przymusowej pracy poza obozem; w 1943 r. transporty do obozu dzieci ze Wschodu; wyzwolenie obozu 21 I 1945 r.

Daty skrajne:

1940-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Umwandererzentralstelle - Lager Lebrechtsdorf

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

147

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

147

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Tak