Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Grudziądzu

Sygnatura
6/113/0
Daty skrajne
1922-1939 [1949-1955]
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zakłady spółdzielcze, przemysłowe, handlowe, prywatni właściciele (rolnicy, adwokaci, właściciele nieruchomości): akta kredytowe - wnioski kredytowe, odpisy polis ubezpieczeniowych, akt notarialnych i hipotecznych, informacje podatkowe, oszacowania finansowe, listy zastawne, bilanse, odpisy z rejestru handlowego.

Dzieje twórcy:

Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Grudziądzu finansował spółdzielnie, instytucje, udzielał kredytu osobom prywatnym oraz finansował spółdzielcze jednostki kredytowe. Po zakończeniu wojny działał jeszcze do 1948 r. Na mocy dekretu o reformie bankowości z 1948 r. został zlikwdowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Daty skrajne:

1922-1939 [1949-1955]

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1939, 1949-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

366

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

366

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.65

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.65

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak