Centralna Kasa Spółek Rolniczych Oddział w Toruniu

Sygnatura
6/114/0
Daty skrajne
1926-1938
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Rejestry pożyczek konwersyjnych i zabezpieczeń 2. Układy konwersyjne i zobowiązania dłużne 3. Zabezpieczenia pożyczek konwersy 4. Weksle 5. Sprawozdania z czynności i zamknięcia rachunków

Dzieje twórcy:

Oddział Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Toruniu utworzono 1 X 1925 r. Jego władzami były: zebrania oddziałowe, komitet nadzorczy, zarząd oddziału, kierownik. Terenem działania oddziału były województwa pomorskie i poznańskie oraz powiaty lipnowski i rypiński, a jego członkami były Kasy Stefczyka, spółdzielnie rolniczo-handlowe i ich centrale, spółdzielnie mleczarskie, prywatni rolnicy.

Daty skrajne:

1926-1938

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1926-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

38

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

38

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.63

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.63

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA