Inspekcja Pracy 55 Obwodu w Inowrocławiu

Sygnatura
6/125/0
Daty skrajne
[1904] 1919-1934
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zażalenia robotników rolnych, zezwolenia na urządzenie zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

Dzieje twórcy:

Państwowa Inspekcja Pracy została powołana 3 I 1919 r. na mocy dekretu Naczelnika Państwa Polskiego J. Piłsudskiego z 13 I 1919 r. o urządzeniu i działalności inspekcji pracy (Dz. Praw Państwa 1919, nr 5, poz. 90) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 14 VII 1927 r. o inspekcji pracy (Dz.U. nr 67, poz. 590). Podlegała Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej. Organami terenowymi były okręgowe i obowodowe inspekcje pracy. Głównym zadaniem było nadzorowanie należytego stosowania przepisów o ochronie pracy we wszystkich dziedzinach pracy najemnej.

Daty skrajne:

[1904] 1919-1934

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1904-1918, 1919-1934.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA