Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Bydgoszczy

Sygnatura
6/126/0
Daty skrajne
[1910] 1924-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Przepisy archiwalne, działalność (sprawozdania i statystyka), teren działania oddziału, przejmowanie i scalanie akt, porządkowanie, udostępnianie i wypożyczanie archiwaliów, kwerendy, biblioteka, gmach i inwentura, archiwum Komisji Generalnej, biurowość, akta osobowe.

Dzieje twórcy:

Powstanie archiwum w Bydgoszczy łączy się z utworzeniem w 1881 r. Królewskiej Pruskiej Komisji Generalnej dla Prus Zachodnich i Wielkopolski w Bydgoszczy. 1V 1906 r. rozpoczęło działalność Archiwum Królewskiej Pruskiej Komisji Generalnej dla Prus Zachodnich i Wielkopolski. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. archiwum podporządkowano Komisji Generalnej w Poznaniu, przekształconej wkrótce w Urząd Ziemski w Poznaniu. Od 1 I 1924 r. archiwum w Bydgoszczy, jako Oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu, włączono do sieci archiwów państwowych. Kierownictwo archiwum powierzono M. Białynia-Rzepeckiemu. Od 16 II 1927 r. funkcję kierownika oddziału objął mgr T. Esman. Pod jego nadzorem rozpoczęto pierwsze kompleksowe prace porządkowe i archiwalne opracowanie i udostępnianie zasobu do celów naukowych. 1 IV 1938 r. Bydgoszcz przyłączono do województwa pomorskiego. Archiwum przekształcono w placówkę o wojewódzkim zakresie terytorialnym, właściwym dla tzw. Wielkiego Pomorza. Prace reorganizacyjne w archiwum bydgoskim przerwał wybuch II wojny światowej.

Daty skrajne:

[1910] 1924-1939

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1910-1923, 1924-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

96

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

96

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.07

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.07

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak