Prefekt Departamentu Bydgoskiego Księstwa Warszawskiego w Bydgoszczy

Sygnatura
6/153/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1815

Zawartość:

Przywileje miasta Torunia, podatek czopowy, organizacja szpitali w Bydgoszczy, Mroczy, Koronowie i Szubinie, zapisy testamentowe dla szpitala w Toruniu, leczenie chorych, przepisy w sprawie handlu solą, emigracja do Rosji, koszty utrzymania i konserwacji śluz i Kanału Bydgoskiego.

Dzieje twórcy:

Prefekt, podporządkowany bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych, był przełożonym władzy administracyjnej na podległym obszarze, z wyjątkiem spraw sądowniczych i wojskowych. Sprawował ogólny nadzór nad administracją, sprawami oświaty i nauczania, skarbowymi, policyjnymi, porządkiem i bezpieczeństwem oraz gospodarczymi i zdrowotnymi departamentu. Spory administracyjne rozstrzygał 3-osobowy organ kolegialny - rada prefekturalna. Identyczną władzę na terenie powiatu sprawował podprefekt. Działająca przy nim rada powiatowa stanowiła ciało kolegialne rozstrzygające i decydujące w sprawach zmniejszenia opłat podatkowych, przedstawiała postulaty w zakresie potrzeb powiatu. Departament Bydgoski obejmował dawne województwa: inowrocławskie, brzesko-kujawskie, chełmińskie i ziemię michałowska, część powiatów wałeckiego i kamińskiego. Dzielił się na 10 powiatów.

Daty skrajne:

[1783-1807] 1808-1815 [1819]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1783-1807, 1808-1815, 1819-1819.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.52

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.52

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak