Wydział Obwodowy Rejencji w Bydgoszczy

Sygnatura
6/173/0
Daty skrajne
1889-1919 [1920]
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne 2. Nadzór nad samorządem 3. Opiniowanie aktów prawnych 4. Sprawy sporne 5. Sprawy niesporne - opiniowanie decyzji

Dzieje twórcy:

W 1850 r. w rejencjach powołano rady obwodowe, które miały nadzorować samorządy. Dla rozstrzygania spornych spraw administracyjnych powołano obwodowe sądy administracyjne. Na mocy ustawy o ogólnym zarządzie kraju z 30 III 1883 r. utworzono wydziały obwodowe regencji. Od tego roku organ zaczął funkcjonować w Rejencji w Bydgoszczy. Do kompetencji wydziału należały przede wszystkim sprawy nadzoru nad samorządem, głównie przydział środków finansowych oraz wydawanie opinii prawnych dla podejmowanych przez niego decyzji. Wydział obwodowy nadzorował działalność wydziałów powiatowych, miejskiej administracji policyjnej, komisarzy obwodowych, sołtysów i zarządców majątków. Wydawał orzeczenia w spornych sprawach administracyjnych. Pełnił funkcję rejencyjnego sądu administracyjnego. Wydział działał do 1919 r.

Daty skrajne:

1889-1919 [1920]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1889-1919, 1920-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bezirksausschuss der Regierung Bromberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

65

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

65

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.14

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.14

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak