Wydział Powiatowy w Szubinie

Sygnatura
6/182/0
Daty skrajne
[1862-1873] 1874-1919
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja i zarządzanie: zarządzenia, protokoły, statystyka 2. Finanse i podatki: pożyczki, rejestry składek, rejestry podatkowe 3. Osadnictwo: sprawy sporne, wykup ziemi 4. Budowa dróg i mostów: zarządzenia, protokoły, kosztorysy dotyczące budowy i modernizacji dróg, sprawy personalne 5. Sprawy sanitarne, opieki społecznej, legaty: nadzór sanitarny, działalność charytatywna - zarządzenia

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Szubinie został powołany na mocy ustawy z 13 XII 1872 r. Zakres kompetencji wydziału wraz z jego późniejszymi zmianami określiły kolejne akty ustawodawcze z 20 XI 1873 r., 2 IV 1878 r., 19 III 1881 r. i 28 II 1884 r. Wydział Powiatowy był ciałem kolegialnym o charakterze samorządowym, zarządzanym przez landrata jako przewodniczącego. Obok landrata w skład urzędu wchodziło 6 członków wybieranych spośród posłów do sejmiku powiatowego. Zasadniczym zadaniem wydziału było współdziałanie z landraturą w zakresie zarządzania sprawami powiatu i czuwanie nad interesami administracji państwowej, m.in. przygotowanie i realizacja decyzji sejmiku, mianowanie urzędników powiatowych, wydawanie opinii w sprawach państwowych. Tokiem spraw wydziału kierował landrat. Zwoływał i przewodniczył zebraniom, prowadził sprawy bieżące, reprezentował wydział na zewnątrz. Wydział Powiatowy w Szubinie funkcjonował do 1920 r., tzn. przejęcia administracji przez władze polskie.

Daty skrajne:

[1862-1873] 1874-1919

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1862-1873, 1874-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreissusschuss Schubin

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

57

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

57

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.4

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak