Akta wsi Otorowo, pow. Bydgoszcz

Sygnatura
6/211/0
Daty skrajne
1643-1869
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Przywileje królewskie na osadnictwo holenderskie, sprawy majątkowe, umowy dzierżawne, handlowe, utrzymanie strug i brzegów Wisły, sprawy szkolne i kościelne.

Dzieje twórcy:

Wieś położona w pradolinie Wisły. W XVI w. zaczęło pojawiać się osadnictwo holenderskie (olenderskie). Miało związek z reformacją i zamieszkami w Niderlandach. Dla menonitów Polska, ciesząca się wolnością religijną, stała się celem osadnictwa. Zwykle osiedlali się na nizinnych, podmokłych terenach, które potrafili meliorować, osuszać i uprawiać. Do dziś chata istnieje pomenonicka z 1768 r. w Otorowie.

Daty skrajne:

1643-1869

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1643-1869.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

31

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.15

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.15

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak