Dekanat Nakielski w Nakle, pow. Wyrzysk

Sygnatura
6/214/0
Daty skrajne
1718-1939
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy ogólne: zarządzenia, orędzia, listy pasterskie, protokoły rewizji kościołów 2. Sprawy parafii: Dębowo, Krostkowo, Miasteczko Kraj., Morzewo, Nakło, Sadki, Śmiłowo, Wysoka, Wyrzysk: administracja, działalność duszpasterska księży i kościołów, uposażenie parafii, działalność szkół elementarnych w parafiach, personalia księży

Dzieje twórcy:

Dekanat (wikariat rejonowy, rejon) jest jednostką organizacyjną i terytorialną w obrębie diecezji, obejmującą kilka (do 10) parafii. Na jego czele stoi dziekan (wikariusz rejonowy, archiprezbiter), podległy biskupowi diecezjalnemu. Początki dekanatów na ziemiach polskich sięgają końca XII w. Po czasowym upadku znaczenia dekanatów pod koniec średniowiecza, reforma trydencka przyniosła odnowienie i rozwój organizacji dekanalnej. Dekanaty stały się ważnym ogniwem w administracji diecezjalnej. Dziekan był pomocnikiem biskupa, pośrednikiem między parafią a Konsystorzem Arcybiskupim. Obowiązki i prawa dziekana określało prawo powszechne i partykularne. Dziekan wizytował parafie podległego mu rejonu w sposób określony przez biskupa diecezjalnego, sprawował nadzór nad obyczajami i życiem duchowieństwa (udzielanie sakramentów, odprawianie nabożeństw, nauka wiernych, katechizacja). Dekanat wizytował raz w roku. Sprawozdanie z wizytacji przesyłano biskupowi wraz z informacjami o szczególnie poważnych przewinieniach. Niekiedy w dekanatach organizowano kongregacje dekanalne, na których wspólnie radzono o potrzebach diecezji.

Daty skrajne:

1718-1939

Klasyfikacja:

instytucje wyznaniowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1718-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

195

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

195

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak