Żydowska Gmina Wyznaniowa w Bydgoszczy

Sygnatura
6/224/0
Daty skrajne
1874-1939
Liczba serii
18
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zarząd Gminy Wyznaniowej w Bydgoszczy: protokoły posiedzeń, korespondencja 2. Komisja Wyborcza: protokoły, listy głosowania w wyborach zarządu 3. Komisja Administracyjno-Gospodarcza: korespondencja w sprawach gospodarczych i organizacyjno-administracyjnych 4. Komisja Ekonomiczno-Prawna: sprzedaż, dzierżawa, najem, sprawy sporne dotyczące majątku gminy 5. Komisja Legatów i Gmin Okolicznych: legaty, fundacje, zapisy, wizytacje majątku 6. Komisja Szacunkowa: spisy właścicieli przedsiębiorstw 7. Komisja Reklamacyjna: indywidualne reklamacje w sprawach podatkowych 8. Komisja Finansowo-Budżetowa: protokoły zdawczo-odbiorcze, budżety, listy repartycji i podatników, księgi i kartoteki 9. Komisja Rewizyjna: protokoły posiedzeń 10. Komisja do Walki z Antysemityzmem: protokoły szkód, ulotka KPP potępiająca ekscesy 11. Komisja Opieki Społecznej: protokoły posiedzeń, listy ofiarodawców, subwencje 12. Komisja Szkolna: prowadzenie przedszkoli i szkół, działalność oświatowa 13. Komisja Religijna: wykazy miejsc w synagodze 14. Komisja Cmentarna: protokoły posiedzeń, utrzymanie cmentarza, zezwolenia na ustawianie nagrobków 15. Komitet Wykupu Patentów i Świadectw Przemysłowych: akcja pomocy przy wykupie 16. Komitet dla Spraw Rzemiosła: interwencje w sprawach ograniczeń 17. Komitet Niesienia Pomocy Uchodźcom Żydowskim z Niemiec: listy, wnioski o zapomogi 18. Żydowski Klub Towarzyski: protokoły posiedzeń, deklaracje

Dzieje twórcy:

Na terenie Pomorza i Wielkopolski organizacja żydowskich gmin wyznaniowych początkowo opierała się na ustawie z 23 VII 1847 r. Stan prawny gmin żydowskich określiło rozporządzenie Prezydenta RP z 14 X 1927 r. Żydzi w Polsce tworzyli Związek Religijny Publiczno-Prawny, który składał się z gmin. Na czele związku stała Rada Religijna Gmin Żydowskich. Do kompetencji żydowskiej gminy wyznaniowej należało: organizowanie i utrzymanie rabinatu, zarządzanie majątkiem i fundacjami na rzecz gminy, zakładanie i utrzymywanie synagog, domów modlitwy, cmentarzy, religijne wychowanie młodzieży, opieka społeczna, zakładanie instytucji dobroczynnych, rytualne kapiele. Kierownictwo gminy sprawował zarząd, składający się z rabina i ośmiu obieralnych członków na okres czterech lat. Zarząd ze swojego grona wybierał przewodniczącego, do którego czynności należało zwoływanie zebrania i kierowanie tokiem obrad. Zarząd reprezentował gminę na zewnątrz. Dla spełnienia określonych zadań powoływano komisje z osób nienależących do kierownictwa gminy. Uchwały gmin w sprawie jej budżetów musiały być zatwierdzone przez władze nadzorcze (władza administracji ogólnej I instancji). Bydgoska Gmina Żydowska należała do gmin mniejszych. Zrzeszała 5000 Żydów. Na podstawie rozporządzenia z 28 IX 1932 r. zasięg terytorialny Gminy Żydowskiej w Bydgoszczy poszerzono o Koronowo, Fordon i Solec Kujawski, automatycznie likwidując gminy w tych miejscowościach. Pierwsze wybory do władz poszerzonej gminy odbyły się 14 V 1933 r. Praca w zarządzie gminy i komisjach była bezpłatna. Rabinem Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Bydgoszczy od 1920 r. był dr Efreim Sonnenschein.

Daty skrajne:

1874-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

285

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

285

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak