Akta metrykalne żydowskiej gminy wyznaniowej w Fordonie, pow. Bydgoszcz

Sygnatura
6/380/0
Daty skrajne
1820-1880, 1886, 1888
Liczba serii
0
Liczba skanów
930

Zawartość:

Akta urodzeń z lat 1823-1852; akta ślubów z lat 1820-1850, 1852; akta zgonów z lat 1823-1827, 1831-1880, 1886, 1888.

Dzieje twórcy:

W latach 1794-1812 obowiązek rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów spoczywał na magistratach. Rejestrację prowadzono głównie dla celów ewidencyjnych. Na mocy edyktu z 11 III 1812 r. w sprawie obywatelskiej sytuacji Żydów, podzielono ich na dwie grupy: naturalizowanych i nienaturalizowanych. Do pierwszej należeli posiadacze określonego statusu majątkowego, mający stałe zajęcie i miejsce zamieszkania i zdecydowani na przyjęcie dziedzicznego nazwiska. Te osoby były wpisywane na listę "obywateli" państwowych. Od 1812 r. Żydzi ci zostali zobowiązani do rejestracji urodzeń, małżeństw, rozwodów i zgonów przed miejskimi władzami policyjnymi lub przed landratem (mieszkańcy wsi). Ta cywilna rejestracja ograniczała się tylko do Żydów naturalizowanych. 30 III 1847 r. wydano rozporządzenie w sprawie cywilnego poświadczania urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów oraz dysydentów. Na mocy ustawy z 23 VII 1847 r. o rejestracji stanu cywilnego Żydów funkcje te przejęły sądy powiatowe (od 1849 r.). Jednolitą rejestrację cywilną wprowadzono w Prusach w 1874 r. Jej prowadzenie powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne.

Daty skrajne:

1820-1880, 1886, 1888

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1820-1880, 1886-1886, 1888-1888.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

31

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA