Spółdzielnie spożywców i pracy powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/187/0
Daty skrajne
1909-1964
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

187/1 Spółdzielnia Spożywców "Placówka" w Ostrowie Lubelskim protokoły zarządu z lat 1936-1948 (sygn. 1); protokoły zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Spożywców "Jedność" w Kolechowicach z lat 1937-1948 (sygn. 2); protokoły zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Spożywców "Wspólnymi Siłami" w Kaznowie z lat 1941-1946 (sygn. 3); księga udziałowców z lat 1920-1939 (sygn. 4); sprawozdania bilansowe z lat 1910-1941 (sygn. 6-7); protokoły lustracyjne z lat 1942-1945 (sygn. 8); książka kosztów handlowych z lat 1941-1943 (sygn. 9); dzienniki główna z lat 1941-1946 (sygn. 10-16); książki kasowe z lat 1919-1921, 1926-1931, 1943-1946 (sygn. 17-21); książki sklepowe z lat 1921-1925, 1932-1938, 1941-1945 (sygn. 22-28); księga przychodu i rozchodu wyrobów tytoniowych z 1939 r. (sygn. 29); księgi z lat 1921-1923, 1941-1946 (sygn. 30-31); 187/2 Spółdzielnia Inwalidów "Przełom" we Włodawie rejestracja spółdzielni z lat 1953-1955 (sygn. 1); akta prawne likwidacji i upadłości z lat 1955-1957 (sygn. 2); książka protokołów walnych zgromadzeń, rady nadzorczej i narad roboczych z lat 1953-1955 (sygn. 3); książka zebrań zarządu spółdzielni z lat 1953-1955 (sygn. 4); akta zebrań członków spółdzielni z lat 1954-1955 (sygn. 5); książka udziałów członkowskich z lat 1953-1955 (sygn. 6); książka rejestru członków z lat 19543-1955 (sygn. 7); rewizje i lustracje z lat 1953-1955 (sygn. 8); plany techniczno-przemysłowo-finansowe z lat 1953-1955 (sygn. 9-12); bilanse za lata 1953-1955 z lat 1953-1956 (sygn. 13-15); sprawy osobowe i socjalne z lat 1953-1956 (sygn. 16); 187/3 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa we Włodawie akta prawne - zawiązanie i likwidacja spółdzielni z lat 1954-1957 (sygn. 1); protokoły walnych zgromadzeń zarządu rady nadzorczej z lat 1954-1957 (sygn. 2); korespondencja z lat 1954-1956 (sygn. 3); plany finansowe z lat 1954-1956 (sygn. 4); bilanse z lat 1954-1956 (sygn. 5); 187/4 Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Podedwórzu sprawozdania okresowe, protokoły lustracji spółdzielni z lat 1942-1947 (sygn. 1); 187/5 Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Urszulinie akta organizacyjne spółdzielni z lat 1961, 1963-1964 (sygn. 2); listy płac z lat 1961-1964 (sygn. 3)

Dzieje twórcy:

187/1 Spółdzielnia Spożywców "Placówka" w Ostrowie Lubelskim powstała w 1908 r. jako stowarzyszenie spożywców. W kwietniu 1948 r. spółdzielnia została przemianowana na Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Ostrowie Lubelskim. Siedziba spółdzielni mieściła się w Ostrowie Lubelskim. Status prawny – spółdzielczość. Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. 187/2 Spółdzielnia Inwalidów "Przełom" we Włodawie powstała w 1953 r. Ostateczna likwidacja spółdzielni nastąpiła w 1957 r. Siedziba spółdzielni mieściła się we Włodawie. Status prawny – spółdzielczość. Celem spółdzielni była aktywizacja inwalidów drogą szkolenia i zatrudniania ich odpowiednio do możliwości pracy w tworzonych przez spółdzielnię zakładach pracy: wytwórczych, przetwórczych, usługowych i handlowych. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Teren działalności spółdzielni obejmował obszar powiatu włodawskiego. 187/3 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa we Włodawie powstała w 1950 r. Ostateczna likwidacja spółdzielni nastąpiła w 1957 r. Siedziba spółdzielni mieściła się we Włodawie przy ulicy 1 Maja 12. Status prawny – spółdzielczość. Celem spółdzielni było usprawnienie i powiększenie produkcji rzemiosła oraz organizowanie wspólnego przyjmowania zamówień, wspólnego zaopatrzenia i wspólnego zbytu. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Teren działalności spółdzielni obejmował obszar miasta Włodawy oraz powiatu włodawskiego. 187/4 Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Podedwórzu rozpoczęła działalność w 1939 r. Brak danych o likwidacji. Siedziba spółdzielni mieściła się w Podedwórzu. Status prawny – spółdzielczość. Spółdzielnia prowadziła działalność gospodarczą – sklep spożywczo-kolonialny. Na jej czele stało walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. 187/5 Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Urszulinie powstała w 1961 r. Likwidacja nastąpiła w 1964 r. Siedziba spółdzielni mieściła się w Świerszczowie, następnie w Urszulinie. Status prawny – spółdzielczość. Celem spółdzielni było organizowanie pomocy kółkom rolniczym w ich dążeniach do zwiększenia i doskonalenia produkcji rolniczej poprzez prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej. Na jej czele stało walne zgromadzenie, komisja rewizyjna oraz zarząd. Teren działalności spółdzielni obejmował obszar gromad Świerszczów, Cyców, Urszulin.

Daty skrajne:

1909-1964

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1909-1964, 1909-1964.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

55

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

55

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak