Gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/189/0
Daty skrajne
[1929-]1945-1952
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

189/1 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bełzie akta organizacyjne z lat 1945, 1949-1951 (sygn. 1-6, 10, 12-14, 16-17, 19-20); rejestr członków z 1950 r. (sygn. 21); protokoły posiedzeń rady nadzorczej i zarządu z lat 1945-1948 (sygn. 22); protokoły z lat 1946-1951 (sygn. 23-26); księga udziałów z lat 1945-1948 (sygn. 30); wykaz nieruchomości GS podlegających przekazaniu ZSRR z 1950 r. (sygn. 34); księga ruchomości i nieruchomości, udziały własne z lat 1947-1948 (sygn. 35); dokumenty finansowe - plany bilanse, sprawozdania z lat 1945-1951 (sygn. 37-45); akta likwidacyjne spółdzielni z 1951 r. (sygn. 46); zestawienie obrotów z lat 1945-1946 (sygn. 47); dzienniki główna z lat 1945-1951 (sygn. 48-66); kontrolki kont z lat 1950-1951 (sygn. 67-70); dowody rachunkowo-kasowe z 1948 r. (sygn. 77); księga kontroli zużytego paliwa z 1949 r. (sygn. 108); akta związku zawodowego z lat 1950-1951 (sygn. 110); akta osobowe z lat 1948-1951 (sygn. 113-117, 126-127); Ukraiński Kooperatywny Bank "Narodnyj Dom" - akta organizacyjne 1945 r. (sygn. 118-120); ksiażka kasowa z lat 1948-1949 (sygn. 123); książka główna z lat 1947-1948 (sygn. 124) 189/2 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chorobrowie korespondencja z lat 1945-1950 (sygn. 1-7); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej i zarządu z lat 1949-1951 (sygn. 9); księga udziałowców z lat 1945-1950 (sygn. 10); rejestry członków z lat 1946-1950 (sygn. 11, 13); księga ruchomości i nieruchomości z 1949 r. (sygn. 16); bilanse z lat 1947-1951 (sygn. 18-19, 21) 189/3 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu protokoły walnych zebrań Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u. w Krystynopolu, Gminnej Spółdzielni "SCh" w Krystynopolu z lat 1929-1948 (sygn. 1); protokoły zarządu Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1929-1943 (sygn. 2); protokoły rady nadzorczej Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1929-1943 (sygn. 3); protokoły rady nadzorczej Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1946-1947 (sygn. 4); statuty organizacyjne z lat 1941-1947 (sygn. 5); sprawy organizacyjne spółdzielni z lat 1943-1951 (sygn. 6); statut Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu, jego zmiany, zgłoszenia rejestracyjne z lat 1946, 1950-1951 (sygn. 7); sprawozdania porewizyjne z 1951 r. (sygn. 8); protokoły z 1951 r. (sygn. 9); protokoły rady nadzorczej z lat 1948-1951 (sygn. 10); sprawozdania protokoły z lat 1947-1950 (sygn. 11); kontrole z lat 1950-1951 (sygn. 12-13); księga ruchomości i nieruchomości z 1950 r. (sygn. 14); księga udziałowców z lat 1946-1950 (sygn. 21); bilanse i plany z lat 1948-1951 (sygn. 24-27); dzienniki główna z lat 1946-1952 (sygn. 28-47); kontrolka osobowo-rzeczowa, bez daty, (sygn. 48) 189/4 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Uhnowie akta organizacyjne z lat 1950-1951 (sygn. 1); protokoły z lat 1945-1948, 1950-1951 (sygn. 7, 11); protokoły walnych zebrań z lat 1949-1950 (sygn. 8); protokoły posiedzeń zarządu i rady nadzorczej z lat 1948-1949 (sygn. 9-10); protokoły zebrań producentów z 1950 r. (sygn. 12); akta personalne pracowników z lat 1950-1951 (sygn. 15-16); księgi udziałowców z lat 1945-1950 (sygn. 17-18); plany finansowe z lat 1950-1951 (sygn. 21-22); bilanse i sprawozdania z lat 1949-1951 (sygn. 24-26); akta Związku Zawodowego Pracowników Handlu z lat 1949-1951 (sygn. 39); listy płacy - wnioski na premie z lat 1949-1950 (sygn. 41); książka sklepowa z lat 1946-1948 (sygn. 43) 189/5 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warężu akta organizacyjne z lat 1945-1951 (sygn. 1-2, 5-6); księga protokołów zarządu z lat 1948-1951 (sygn. 7); księga protokołów rady nadzorczej z lat 1948-1949 (sygn. 8); protokoły porewizyjne z 1950 r. (sygn. 9); protokoły zebrań z lat 1946-1951 (sygn. 10); ewidencja pracowników z lat 1946-1951 (sygn. 20); bilanse z lat 1949-1951 (sygn. 25-28); rejestry członków z lat 1946-1950 (sygn. 29-31, 61); skorowidz do księgi udziałów z lat 1948-1951 (sygn. 32); księgi udziałowców z lat 1949-1951 (sygn. 33-34); sprawozdania, plany raporty z lat 1949-1951 (sygn. 57, 68)

Dzieje twórcy:

189/1 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bełzie powstała w 1945 r. Zakończyła swoją działalność z dniem 10 listopada 1951 r. na skutek przekazania terenu działalności spółdzielni do ZSRR w „drodze wymiany odcinków granicznych”. Siedziba spółdzielni mieściła się w Bełzie. Status prawny – spółdzielczość. Teren działalności spółdzielni obejmował obszar gminy Bełz, powiat hrubieszowski. 189/2 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chorobrowie powstała w 1945 r. Zakończyła swoją działalność w 1951 r. Siedziba spółdzielni mieściła się w Chorobrowie. Status prawny – spółdzielczość. Teren działalności spółdzielni obejmował obszar gminy Bełz, powiat hrubieszowski. 189/3 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Krystynopolu W latach 1929-1940 funkcjonowało Stowarzyszenie „Polski Dom Ludowy” Spółdzielnia z o.o. w Krystynopolu. W listopadzie 1940 r. przyjęty został nowy statut i powstała Spółdzielnia Handlowa „Rolnik” w Krystynopolu. W 1946 r. powstała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Krystynopolu. W grudniu 1946 r. GS „SCh” w Krystynopolu wchłonęła Spółdzielnię Handlową „Rolnik” w Krystynopolu. W 1951 r. spółdzielnia zakończyła swoją działalność. Siedziba spółdzielni mieściła się w Krystynopolu. Status prawny – spółdzielczość. Teren działalności spółdzielni obejmował obszar gminy Krystynopol, powiat hrubieszowski. 189/4 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Uhnowie powstała w 1945 r. Zakończyła swoją działalność w 1951 r. Siedziba spółdzielni mieściła się w Uhnowie przy ulicy Rawskiej 4. Status prawny – spółdzielczość. 189/5 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Warężu powstała w 1945 r. Zakończyła swoją działalność w 1951 r. na skutek przekazania terenu działalności spółdzielni do ZSRR w „drodze wymiany odcinków granicznych”. Siedziba spółdzielni mieściła się w Warężu. Status prawny – spółdzielczość.

Daty skrajne:

[1929-]1945-1952

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1929-1952, 1929-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

172

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

172

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak