Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Chełmie

Sygnatura
36/191/0
Daty skrajne
[1958]1975-1982
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

zestawienia jednostek rejestrowych wg grup rejestrowych, rejestry gruntów, operaty techniczne, operaty pomiarowe, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne dla miejscowości gmin: Białopole; Chełm; Cyców; Dorohusk (Teosin); Dubienka; Leśniowice; Rejowiec Fabryczny; Rejowiec (Bieniów, Niemirów); Ruda Huta (Hniszów kol.); Sawin; Siedliszcze; Siennica Różana (Kozieniec, Zagroda Żdżanne, Wierzchowiny); Wierzbica; Wojsławice; Żmudź z lat [1970-]1975-1982 (sygn. 1-77); mapy sytuacyjno-wysokościowe, mapy ewidencji gruntów, mapy obszaru scalania miejscowości gminy Chełm - Kamień wieś i kol. (sygn. 78); Rudka wieś i kol. (sygn. 79); Serebryszcze (sygn. 80); Weremowice (sygn. 81); gminy Cyców - Barki kol. (sygn. 82); Bekiesza (sygn. 83); Cyców (sygn. 84); Garbatówka kol. (sygn. 85); gminy Dorohusk - Husynne (sygn. 86); gminy Dubienka - Janostrów (sygn. 87); Siedliszcze (sygn. 88); gminy Sawin - Krobonosz (sygn. 89), Sajczyce (sygn. 90); gminy Siedliszcze - Gliny (sygn. 91); gminy Wojsławice - Majdan Ostrowski (sygn. 92); gminy Żmudź - Gałezów (sygn. 93); Stanisławów (sygn. 94); Syczów (sygn. 95) z lat [1958-]1975-1980; zarysy pomiarowe gruntów wsi gminy Leśniowce z lat 1975-1976 (sygn. 96)

Dzieje twórcy:

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Chełmie funkcjonowało w latach 1975-1998. Siedziba biura mieściła się w Chełmie przy placu PKWN 1, następnie po zmianie nazwy placu, Niepodległości 1. Status prawny – gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo. Do podstawowych zadań WBGiTR należało m. in. współdziałanie z ośrodkami naukowymi i innymi instytucjami w opracowywaniu oraz realizacji projektów organizacji i urządzania terenów rolnych; współpraca z jednostkami planowania przestrzennego w zakresie ochrony gruntów rolnych przed ich przeznaczeniem na cele nierolnicze; wykonywanie projektów scaleń i wymian gruntów dla koncentracji obszarów zagospodarowanych przez jednostki uspołecznione oraz dla likwidacji szachownicy gruntów; wykonywanie projektów podziału terenów budowlanych i innych gruntów na obszarach wsi; wykonywanie prac klasyfikacyjno-gleboznawczych; wykonywanie opracowań geodezyjnych, kartograficznych i reprodukcyjnych dla potrzeb rolnictwa, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów; prowadzeniem resortowych składnic map i innej dokumentacji geodezyjnej.

Daty skrajne:

[1958]1975-1982

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1958, 1975-1982.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

96

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

96

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak