Huta Szkła w Rudzie Opalin

Sygnatura
36/196/0
Daty skrajne
1945-1956
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

kancelaria - schemat organizacyjny Państwowej Huty Szkła nr 3 w Rudzie Opalin z 1947 r. (sygn. 1); korespondencja z lat 1946-1953 (sygn. 2-11); zarządzenia i instrukcje z lat 1949-1951 (sygn. 12-14); pisma Dyrekcji Przemysłu Miejscowego w Lublinie z lat 1946-1947, 1949, 1951 (sygn. 15-18); Rada Zakładowa z lat 1949-1950 (sygn. 19-21); protokoły z lat 1947, 1951, 1953 (sygn. 22-24); pisma Centrali Handlowej z lat 1947, 1950 (sygn. 25-26); dzienniki korespondencyjne z lat 1946, 1948-1950, 1953-1954 (sygn. 27-32); referat socjalny - korespondencja z lat 1947-1948 (sygn. 33-34); zarządzenia okólniki z lat 1949-1950 (sygn. 35-36); ubezpieczenia społeczne - instrukcje z 1952 r. (sygn. 37); finanse z lat 1950-1951 (sygn. 38-39); sprawy przedszkola z lat 1951, 1953 (sygn. 40-41); roczny i kwartalny plan pracy z 1951 r. (sygn. 42, 46); opieka nad matką i dzieckiem z 1950 r. (sygn. 43-45); sprawozdania z działalności referatu z lat 1951-1952 (sygn. 47); finanse - korespondencja normatywna z lat 1946-1950 (sygn. 48-52); plan finansowy z 1950 r. (sygn. 53); bilans zamknięcia z 1947 r. (sygn. 54); akcja oszczędnościowa z lat 1947, 1949-1950 (sygn. 55-56); bilans roczny z lat 1948-1949 (sygn. 57-58); książka kasowa z lat 1945-1947 (sygn. 59); dzienniki główna z lat 1946-1947 (sygn. 60-61); referat pracy i płacy - instrukcje, korespondencja z lat 1949-1952 (sygn. 62-66); plany funduszu płac z 1952 r. (sygn. 67); normowanie etatów pracowników zakładu z lat 1951-1952 (sygn. 68-69); sprawozdanie z wykonania premii z 1951 r. (sygn. 70); sprawozdanie z wykonania funduszu płac z 1952 r. (sygn. 71); statystyka stanu zatrudnienia i sprawozdawczość z lat 1950, 1952 (sygn. 72-73); wykaz potrąceń podatków dochodowych od wynagrodzeń z 1949 r. (sygn. 74); współzawodnictwo z 1952 r. (sygn. 75); dział techniczny - korespondencja z lat 1951-1955 (sygn. 76-81); narady wytwórcze z 1949 r. (sygn. 82); kalkulacja i koszty własne z 1947 r. (sygn. 83); referat kontroli produkcji: remonty z lat 1950-1952 (sygn. 85-87); inwestycje z lat 1950-1952 (sygn. 88-92); kontrola techniczna z 1952 r. (sygn. 93-94); plany produkcji z lat 1947, 1953 (sygn. 95-96); protokoły pokontrolne z 1950 r. (sygn. 97); referat BHP: korespondencja z lat 1947, 1949-1950, 1954-1955 (sygn. 98-102); sprzęt przeciwpożarowy z lat 1950-1951 (sygn. 103-104); referat personalny: sprawy personalne z 1951 r. (sygn. 105); hufce "SP" z lat 1950-1951 (sygn. 106-107); referat planowania i statystyki: korespondencja z lat 1947, 1950-1956 (sygn. 108-110); plany produkcji zaopatrzenia z lat 1950-1953 (sygn. 111-122); operatywne plany przewozów ładunków z 1954 r. (sygn. 123); Narodowy Plan Techniczny z 1955 r. (sygn. 124); sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli planowej z 1949 r. (sygn. 125); sprawozdania GUS z lat 1950-1955 (sygn. 126-145); listy płac z lat 1945-1947 (sygn. 146-168); sprawy osobowe pracowników z lat 1946-1947 (sygn. 169); księga imienna robotników ponad lat 18, zatrudnionych w firmie Polska Spółka Robotnicza Wyrobu Szkła w Rudzie Opalin z lat 1946-1947 (sygn. 170); sprawy pracowników zatrudnionych w Polskiej Spółce Robotniczej Wyrobu Szkła w Rudzie Opalin z 1948 r. (sygn. 171); wykazy pracowników i ich rodzin z 1946 r. (sygn. 172); skorowidz akt osobowych pracowników, bez daty (sygn. 173)

Dzieje twórcy:

Państwowa Huta Szkła „Ruda Opalin” w Rudzie Opalin funkcjonowała w latach 1944-1956. Siedziba zakładu mieściła się w miejscowości Ruda Opalin, gmina Ruda Huta, powiat chełmski. Status prawny – drobny przemysł. Wg struktury organizacyjnej z 1950 r. na czele zakładu stał kierownik. Podlegały mu referaty: personalny; planowania i statystyki; pracy i płac; kasa; socjalny i świetlicowy; kancelaria oraz magazyn. Do zasadniczej produkcji huty należała produkcja butelek monopolowych dla Państwowego Monopolu Spirytusowego. Jednostką nadrzędną zakładu był Zarząd Przemysłu Szklarskiego w Poznaniu.

Daty skrajne:

1945-1956

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1956, 1945-1956.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

173

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

173

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak