Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Królowej Jadwigi w Chełmie

Sygnatura
36/212/0
Daty skrajne
1937-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły powizytacyjne szkoły oraz korespondencja z lat 1945, 1949-1954 (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1937-1953 (sygn. 2-6); dziennik hospitacji z lat 1949-1951 (sygn. 7); katalogi główne i okresowe z lat 1944-1951 (sygn. 8-132); zbiory arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów za lata szkolne 1952/1953, 1953/1954 z lat 1953-1954 (sygn. 133-134); protokoły egzaminu dojrzałości z lat 1939, 1946-1949, 1951-1954 (sygn. 135-143); świadectwa ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego z lat 1937-1939, 1945, 1948 (sygn. 144-146); świadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcącego z lat 1939, 1946, 1948-1954 (sygn. 147-155); preliminarze budżetowe na lata 1951-1954 z lat 1950-1954 (sygn. 156-157); kontrole finansowe z lat 1947-1954 (sygn. 158); księga protokołów walnych zebrań Komitetu Rodzicielskiego z lat 1945-1954 (sygn. 159); protokoły Zarządu Komitetu Rodzicielskiego z lat 1949-1954 (sygn. 160)

Dzieje twórcy:

Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego oraz licealnego im. Królowej Jadwigi w Chełmie (II Państwowe Liceum i Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Jadwigi w Chełmie) funkcjonowała w latach 1933-1954. Likwidacja nastąpiła w wyniku połączenia szkoły z Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Siedziba szkoły mieściła się w Chełmie, przy ulicy św. Mikołaja 4, następnie Gimnazjalnej 4. Status prawny – instytucja nauki i oświaty, szkoła średnia. Szkoła była szkołą podstawową koedukacyjną oraz liceum żeńskim. Od 1951 r. jednostką nadrzędną placówki był Wydział Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Przy szkole był zorganizowany internat oraz dożywianie.

Daty skrajne:

1937-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1937-1954, 1937-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

160

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

160

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak