Józef Szaniawski - spuścizna (1805-1879; archiwista w: Archiwum Głównym Akt Dawnych Królestwa Polskiego, archiwach akt dawnych w Sieradzu i Kaliszu)

Sygnatura
53/1138/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Spuścizna Józefa Szaniawskiego nie zawiera akt osobistych jej twórcy. Jedyną tego typu notatką jest koncept podania o przeniesienie z Warszawy do pracy w Sieradzu, gdzie oferowano wyższą pensję. Szkic tego podania został napisany na odwrotnej stronie kartki, na której także z końca grudnia 1842 roku (sygn. 14, nr 227). Spuściznę Szaniawskiego stanowią wyłącznie tzw. materiały warsztatowe, czyli zapiski, wypisy i notatki z literatury, odpisy i wypisy archiwalne oraz korespondencja w kwestiach merytorycznych. Są one efektem prac kwerendowych prowadzonych przez Szaniawskiego a wcześniej przez jego poprzednika Antoniego Pstrokońskiego w archiwach w Sieradzu i Kaliszu. Poszukiwania te podejmowano na zlecenie osób prywatnych, głównie szlachty, którą objęło prawo o szlachcie z 1836 roku. Wykonano także kwerendy rządowe, zamawiane przez urzędy.

Dzieje twórcy:

Józef Szaniawski urodził się 16 III 1805 roku w Gromadzicach koło Wielunia. W latach 1826-1830 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1833 roku pracował jako archiwista dietariusz w Archiwum Głównym Akt Dawnych Królestwa Polskiego w Warszawie a w latach 1843-1851 był kustoszem archiwum akt dawnych w Sieradzu. W 1851 roku, wobec przekazania zasobu archiwum sieradzkiego do Archiwum Akt Dawnych w Kaliszu, Szaniawski przeniósł się do Kalisza a w 1853 roku objął kierownictwo tego archiwum. Józef Szaniawski był autorem wielu drukowanych prac historycznych do dziejów ziemi sieradzkiej i kaliskiej oraz wydawcą dokumentów miejskich kaliskich. Zmarł w Kaliszu 24 XI 1879 roku. [Na podst. wstępu do inwentarza Z. Wojciechowskiej].

Daty skrajne:

1728 - XIX w.

Klasyfikacja:

archiwa prywatne i spuścizny

Nazwa twórcy:

Daty:

1728-1728, 1794-1830, 1801-1900, 1850-1900.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.83

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.83

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
indeks geograficzny Nie system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
indeks rzeczowy Nie system informatyczny
indeks osobowy Nie system informatyczny