Prokuratura Sądu Okręgowego w Gdyni

Sygnatura
93/1/0
Daty skrajne
1920-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Prokuratury funkcjonowały po wojnie na mocy prawa o ustroju sądów powszechnych z 06.02.1928 r. i były dostosowane do struktury organizacyjnej sądów. Prokuratury były organem powołanym do ścigania przestępstw i podlegały ministrowi sprawiedliwości zajmującemu stanowisko naczelnego prokuratora. Działały przy Sądzie Najwyższym jak i przy sądach apelacyjnych i okręgowych. Zmiany w zakresie organizacji prokuratur wprowadziła ustaw o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej z 20.07.1950 r. Prokuratury wydzielono z sądów i podporządkowano Urzędowi Prokuratora Generalnego.

Daty skrajne:

1920-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1941, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

659

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak

APG 95