Bank Inwestycyjny Oddział w Gdyni

Sygnatura
93/13/0
Daty skrajne
1948-1969
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja własnej jednostki, organizacja planowania kasowego, zawiadomienia o falsyfikatach banknotów, materiały dot. funkcjonowania kancelarii, wykazy i układ akt w komórkach, korespondencja z centralą w sprawach organizacyjnych, sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdania z realizacji inwestycji własnych, bilanse roczne z załącznikami (1948-1969, sygn. 1-14).

Dzieje twórcy:

W 1948 r. na podstawie zarządzenia Ministra Skarbu z 25.10.1948 r. przeprowadzono reformę całego systemu bankowego. Wydano ustawę, która likwidowała system kredytu długoterminowego. Obsługa finansowa działalności inwestycyjnej zlokalizowana dotychczas w Banku Gospodarstwa Krajowego, została skoncentrowano w Banku Inwestycyjnym, który w praktyce przejął pracowników, bazę materialną i finansową BGK. Oddział Banku Inwestycyjnego w Gdyni rozpoczał działalność 01.11.1949 r. Po uchwaleniu planu 6-letniego, który przewidywał wielki skok inwestycyjny, Bank Inwestycyjny posiadał kilkanaście oddziałów i kredytował praktycznie cały przemysł. W 1970 r został wchłonięty przez Narodowy Bank Polski.

Daty skrajne:

1948-1969

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1952, 1963-1969.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak