Bank Związku Spółek Zarobkowych Spółka Akcyjna. Oddział w Gdyni

Sygnatura
93/19/0
Daty skrajne
1929-1955
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Korespondencja z Biurem Zarządu BZSS w Poznaniu, bilanse, preliminarze, sprawozdania finansowe (1938-1950, sygn. 1-9); akta kredytowe (1929-1955, sygn. 10-168); wykazy, rejestry, księgi obrotów, dzienniki, karty analityczne (1945-1949, sygn. 168-203); materiały zastępcze akt osobowych, wykazy kaszubskich i pomorskich banków, rozliczenia giełdowe, Generalabwicker, pożyczki terminowe (1938-1949, sygn. 204-210).

Dzieje twórcy:

Bank powstał w 1885 r. jako instytucja finansowa Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu, który skupiał różne organizacje spółdzielcze działające w zaborze pruskim (pozyczkowe, gospodarcze, rolnicze i inne). Po odzyskaniu niepodległości sporą część akcji banku przejął rząd polski. Bank Związku Spółek Zarobkowych Spółka Akcyjna Oddział w Gdyni rozpoczął działalność w 1938 r. W czasie okupacji zarządzał nim Herbert Puttkammer – Komisaryczny Zarządca (Kommissarischer Verwalter der Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. Filiale Gotenhafen), a następnie naczelny likwidator instytucji kredytowych w okręgu gdańskim (Der Generalabwickler für die Haupttreundhandstelle Ost beschlagnahmten Kreditininstitute im Gau Danzig – Westpr.) Po wojnie BZSP Oddział w Gdyni wznowił działalność 08.06.1945 r. W 1949 r. bank przejął pasywa i aktywa Banku Gospodarstwa Spółdzielczego Oddział w Gdyni oraz wszystkie agendy Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Gdyni. od stycznia 1949 r. zadanie kredytowania budownictwa zostało przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni, a BZSS został postawiony w stan likwidacji z dniem 01.01.1950 r.. Agendy banku przejął Bank Rzemiosła i Handlu, który przejął także dokumentację banku.

Daty skrajne:

1929-1955

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1929-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

210

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

210

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

APG 1346